top of page

ידיעון מקצועות בחירה 2023/4 תשפ"ד:

תלמידות/ים יקרות/ים,

שלמה המלך מציע במשלי כ"ב 6: "חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ גַּם כִּי יַזְקִין לֹא יָסוּר מִמֶּנָּה", תפישה זו מביאה לידי ביטוי את המחשבה החינוכית כי לכל תלמידה ותלמיד תחומי עניין, כישרונות, שאיפות, רצונות ויכולות שונים. בחירת המסלולים בחטיבה העליונה היא אפשרות להביא את אישיותו של התלמיד/ה לידי ביטוי. שעות הלימוד במסלולים מרובות, הדרישות הלימודיות גבוהות וחשוב מאוד לבחור מתוך עניין אמיתי תוך הכרה בכישורי הלומד/ת ובהעדפות הלימודיות. 

 

מעבר למגוון הרחב מאוד של מקצועות הלימוד, המשקפים תחומי דעת רבים, ישנו גיוון רב בדרכי ההוראה ובדרכי ההערכה. הבחירה היא ביטוי נוסף להתבגרות ולאמונה בכך שבסיום 10 שנים במערכת החינוך ולקראת השנתיים המסכמות אתם/ן התלמידות/ים מכירות/ים כבר את עצמכם/ן ויכולות/ים לבחור בחירה מושכלת מתוך שיקולים נקיים ולא מתוך שאיפות של יוקרה או רצון למלא אחר רצונותיהם של אחרים. קיראו את החוברת בעיון ודלו ממנה כמה שיותר מידע. 

 

אנו מאמינים כי התייעצות עם ההורים, בירור בתוך המשפחה עם אחים גדולים או קרובים אחרים תאפשר את ההתאמה הטובה ביותר. ערבו את המבוגרים המשמעותיים בחייכם/ן, מבית הספר ומחוצה לו הקשיבו לעצות שלהם ונסו לראות את המגבלות הקיימות בכל מקצוע באופן שקול. 

 

במהלך שלושת השבועות הקרובים יתקיימו מספר תהליכים שבסופם תידרשו לבחור באופן סופי, המועצה הפדגוגית תתכנס, תשקול את בקשת התלמיד/ה לצד היכולות שהביא/ה לידי ביטוי במהלך שנות הלימודים בבית הספר ושיקולים מערכתיים שונים והתלמידות/ים יקבלו תשובה בתחילת חופשת הקיץ. 

 

ביום שישי ה-17/3/2023 מתקיימים שיעורים לדוגמה בכל מקצועות הלימוד האפשריים לבחירה, כל אחד/ת מכם/ן נחשף/ת לשלושה מסלולים שונים. 

החל מה-19/3/2023 יתקיימו ייעוצים לבחירת המסלולים, במסגרתם יקיימו המורים המלמדים את ההרחבה בהווה ובעבר שיחות אישיות עם התלמידות והתלמידים על מנת להבין לעומק את משמעויות הבחירה, ולגבש גם אצל התלמיד/ה וגם אצל המורה את הבחירה. 

עד ה-27/3/2023 יש למלא את טופס הבחירה בקישור שתקבלו מיוליה על פי מספר המסלולים אליהם התלמידות והתלמידים נדרשים.

  1. תלמיד שאינו נמצא באף מסלול בכיתה י' או שלומד במסלול שאינו מתכוון להמשיכו בתשפ"ד ידרג ארבעה מקצועות בחירה.

  2. תלמיד הלומד במקצוע הרחבה אחד בכיתה י' (תלמידי מגמות האמנות או תלמידים עיוניים המרחיבים מקצוע מדעי בחמד"ע או שפה) שימשיכו ללמוד אותה בתשפ"ד ידרגו שני מקצועות. 

  3. תלמיד הלומד בשני מקצועות הרחבה בכיתה י' (תלמידי מגמות האמנות הלומדים גם מקצוע מדעי בחמד"ע או שפה, תלמידים עיוניים הלומדים שני מקצועות מדעיים בחמד"ע או מקצוע מדעי בחמד"ע ושפה) לא צריך לבחור מסלולים נוספים.

זיכרו את מאמרו של ליאונרדו דה וינצ'י:

       "למידה ללא תשוקה מקלקלת את הזיכרון, ושום-דבר ממה שנספג בו אינו נשמר".

ניתן לפנות בכל עת: avigail@alepharts.org

                                                                                  בהצלחה רבה, 

                                                                                  אביגיל בלוך – גייגר 

                                                                                  מנהלת החטיבה העליונה 

 

לחצו על שם המסלול על מנת ללמוד ולקרוא עוד על המסלולים השונים בבית הספר (מסודר ע״פ א״ב):

 
 
 
bottom of page