מסלול היסטוריה

 
 
 

רכזת המגמה - לימור בראונר

על המקצוע

לימודי היסטוריה הם כלי רב ערך להבנת העולם הרחב והתרבויות השונות שבו. מטרת הלימוד במסלול היסטוריה מורחב היא להרחיב את האופקים ולהעצים את יכולות הניתוח וההבנה שלנו. הנושאים מזמנים לנו הבנה של הגורמים לשינוי ולהמשכיות שהם מאבני היסוד של לימוד ההיסטוריה.

 
 
 
 
 
 
 
 
Sculpture with Face Mask

תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים שואפת לספק תמונה מקיפה של התרבות המערבית מהיבטים שונים – פוליטיקה, מגדר, תרבות וצבא ומאפשרת חשיבה באופן היסטורי וביקורתי המקנה יתרון  משמעותי. התוכנית מאפשרת בחירת שני נושאים הנלמדים בשיטות לימוד שונות והחוקרות את אירועי העבר וההיסטוריה מנקודת מבט ייחודית.  

בהיסטוריה מורחב נאפשר לתלמידים להכיר את ההיסטוריה של העולם המערבי, ואף את זו של חלקים אחרים בעולם [סין/יפן], בעיקר בעת העת החדשה המוקדמת, ועד העידן המודרני של המאה ה-20. מקצוע היסטוריה מורחב יאפשר לתלמידים ללמוד את העבר מכל צדדיו: הפוליטיים, החברתיים, התרבותיים, האמנותיים, המגדריים  והמדעיים. הלימודים במסלול יחשפו בפניכם/ן רבדים שונים בחקר העבר ויאפשרו קבלת תמונה מלאה ומורכבת יותר של המציאות המשתנה עד לימינו אנו.

תלמידי היסטוריה מוגבר מתנסים בסדנת כתיבת עבודה, במהלכה הם לומדים כיצד כותבים עבודה אקדמית – איתור, מיון ביקורתי ושימוש במקורות מידע; בניית שאלות חקר; מיזוג טקסטים; עיגון טיעונים במחקר הקיים; ארגון מידע וכתיבת עבודה אקדמית. רכישת מיומנויות אלה מקנה לתלמידי היסטוריה מוגבר יתרון בולט בהגיעם ללימודים גבוהים.

 

היקף של 5 יח"ל עפ"י הפירוט:

כל התלמידים נבחנים, כחלק מלימודי החובה, בבחינת בגרות ל-2 יח"ל בהיסטוריה.

תלמידים המעוניינים ללמוד היסטוריה ברמה מוגברת, יוסיפו 3 יחידות לימוד:

יחידה 1 – עבודה: נושאה נבחר על ידי המורה והתלמידים – תעשה בכיתה י"א.

2 יחידות נוספות: תילמדנה בכיתת לימוד מיוחדת של המסלול, ועליה ייבחנו בבחינת הבגרות. נושאי הלימוד נבחרים מתוך 8 נושאים שאושרו על ידי הפיקוח על היסטוריה.

 

הנושאים שילמדו בלימודי היסטוריה מוגבר:

  • תולדות ארצות הברית

  • סין המודרנית

  • הסדנה בהתאם לבחירת המורה ובהקשר לתוכנית הלימודים

  • במסגרת לימודי המורחב נשתתף בימי עיון באוניברסיטת תל-אביב ונקבל הרצאות ממיטב המרצים. ההרצאות מרחיבות אופקים ותורמות מידע מקיף מטעם המרצים על נושאי הסדנה.

   

 
 
 
 
1/4

מה מיוחד בנו?

  • נדרש לעשות רק 3 יחידות ולא 5, מה שתורם משמעותית לממוצע בגרויות בהמשך.

  • רק במסלול היסטוריה התלמידים ייחשפו לכלי העבודה של ההיסטוריון.

  • המסלול מאפשר לשאול שאלות ולפתח חוש ביקורת, ומקנה כלים לחשיבה.

  • נתעמת במגמה בשאלות גדולות הנוגעות למשטרים שונים ולדמוקרטיה בפרט, למעצמות גדולות והשפעתן על העולם ועוד. השאלות והתשובות שננסח במורחב יאפשרו לנו להביט בעיניים חכמות יותר על המציאות ולהעניק לה משמעויות.   

 

מצגת משיעור לדוגמא

 

חדשות המסלול