top of page

מסלול היסטוריה

 
 
 

רכזת המקצוע - לימור בראונר

על המקצוע

לימודי ההיסטוריה מהווים כלי רב ערך להבנת העולם והתרבויות השונות שבו. הלימודים במסלול היסטוריה מרחיבים את האופקים ומעצימים את יכולת ההבנה והניתוח שלנו בנושאים כלכליים, מדיניים, תרבותיים וחברתיים ועל הקשר ביניהם. מכלול הנושאים הנלמדים במסלול היסטוריה מטפחים אצל הלומדים מיומנויות לניהול דיאלוג בין נרטיבים היסטוריים שונים ומביאים את הלומד להבנה נרטיבית ורגישות היסטורית וביקורתית. נעסוק בהשוואה ובניתוח תהליכים היסטוריים שהתרחשו בארץ ובעולם על סמך תהליכים דומים שקרו בעבר. לימוד נושאים מהעבר מתכתבים עם הפוליטיקה היומיומית כאן ובעולם מפתחים את כישורי התלמידים להתבונן במציאות מפרספקטיבות שונות ולהיות מודעים לכוחן...

 
 
 
 
 
 
 
 
PHOTO-2024-03-20-18-18-55.jpg

תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים בהיסטוריה שואפת לספק תמונה מקיפה של התרבות המערבית (ארה"ב) והתרבות האסיאתית הסינית מהיבטים שונים: פוליטיקה, כלכלה, מגדר, תרבות, פעולות צבאיות ומהלכי מלחמה, תפיסות עולם ונרטיבים שהניעו תהליכי קדמה ופיתוח במאה ה-20, והמאפשרים חשיבה היסטורית ביקורתית המקנה לתלמידים יתרון משמעותי בהבנת סיטואציות עולמיות.  

 

עם השנים הופכת סין לכלכלה הגדולה בעולם וכדי להיות בקשרים עסקיים עם סין חייבים להבין את התרבות שלהם. לימודי סין המודרנית יהוו יתרון לתלמידים שימשיכו ללימודים מתקדמים גם בנושאים שונים כמו: כלכלה, מנהל עסקים, שיווק ועוד...

תלמידי היסטוריה מורחב יכתבו עבודת חקר המהווה את היחידה השלישית. במהלך הסדנה יקבלו התלמידים כלים ומיומנויות לכתיבת עבודה אקדמית-שיבואו לביטוי באיתור חומרים, מיון ביקורתי ושימוש במקורות מידע; בניית שאלת חקר, מיזוג טקסטים, עיגון טיעונים, ארגון המידע וכתיבה. רכישת מיומנויות אלה תקנה ללומדים יתרון בולט בהגיעם ללימודים אקדמאים.

 

היקף של 5 יח"ל עפ"י הפירוט:

כל התלמידים נבחנים, כחלק מלימודי החובה, בבחינת בגרות ל-2 יח"ל בהיסטוריה.

תלמידים המעוניינים ללמוד היסטוריה ברמה מוגברת, יוסיפו 3 יחידות לימוד:

יחידה 1 – עבודה: נושאה נבחר על ידי המורה והתלמידים – תעשה בכיתה י"א.

2 יחידות נוספות: תילמדנה בכיתת לימוד מיוחדת של המסלול, ועליה ייבחנו בבחינת הבגרות. נושאי הלימוד נבחרים מתוך 8 נושאים שאושרו על ידי הפיקוח על היסטוריה.

 

הנושאים שילמדו בלימודי היסטוריה מוגבר:

  • תולדות ארצות הברית

  • סין המודרנית

  • הסדנה בהתאם לבחירת המורה ובהקשר לתוכנית הלימודים

  • במסגרת לימודי המורחב נשתתף בימי עיון באוניברסיטת תל-אביב ונקבל הרצאות ממיטב המרצים. ההרצאות מרחיבות אופקים ותורמות מידע מקיף מטעם המרצים על נושאי הסדנה.

   

 
 
 
 

מה מיוחד בנו?

  • בלימודי היסטוריה מוגבר התלמיד/ה יזכו במקצוע מוגבר של 5 יח"ל תוך הוספת רק 3 יח"ל שיתווספו ל-2 יח"ל חובה.

  • במסלול היסטוריה תחשפו לכלי העבודה של ההיסטוריון, לניתוח מקורות ראשונים ומשניים ולהעריך את הרעיונות במקורות. 

  • רק בהיסטוריה מוגבר שיעורי ההיסטוריה עוסקים בתהליכים פוליטיים ואידאולוגים העוברים על חברות ועמים , הופכים לתהליך אישי שיפעיל אתכם, ירגש אתכם ויעניק לכם חוויה של גילוי וזאת בעזרה דיאלוג עם סיפור היסטורי שיצמח תמיד רק מתוך שאלה אמיתית וצורך אותנטי – מתוך דבר עכשווי בהווה שנפתח אל תולדות הניסיון והזיכרון אך בה בעת חותר לפענח את המחר.

  • המסלול מאפשר לשאול שאלות ולפתח חוש ביקורת, ומקנה כלים לחשיבה.

  • נתעמת במגמה בשאלות גדולות הנוגעות למשטרים שונים ולדמוקרטיה בפרט, למעצמות גדולות והשפעתן על העולם ועוד. השאלות והתשובות שננסח במורחב יאפשרו לנו להביט בעיניים חכמות יותר על המציאות ולהעניק לה משמעויות. 

  • בלימודי היסטוריה מוגבר, אחת לשנה נשתתף בכנס ארצי באוניברסיטת תל-אביב בו נזכה לשמוע ממיטב המרצים בתחומים הנלמדים הרצאות מעניינות ועכשוויות. המפגש עם כל לומדי המגמה בארץ.  

 

מצגת משיעור לדוגמא

 

חדשות המסלול

 
bottom of page