חינוך חברתי

רכזת חינוך חברתי חט"ב - הגר סרוגו

רכזת חינוך חברתי חט"ע - מירב אליקים

פעילות החינוך החברתי

חזון

בית הספר הינו מתווך בין היחיד לבין החברה והוא בעל פוטנציאל השפעה אדירה שיכולה לתרום לעיצוב זהותם הערכית והתרבותית של התלמידים ולהכשרתם להיות אזרחים בחברה דמוקרטית.

התפיסה החינוכית העומדת ביסוד התכנית דוגלת בשילוב בין הציר הערכי לבין הציר הלימודי, ובחיזוק הקשר שבין חינוך לערכים, למוסר ולמידות טובות לבין רכישת ידע רחב ומעמיק בתחומי הדעת לבין חינוך לערכים, למוסר ולמידות טובות.

מטרות 

  • לקדם את התפיסה שכל מורה הוא איש חינוך.

  • לטפח תרבות ארגונית המקדמת חינוך ערכי בבתי הספר.

  • לבנות תכנית מערכתית לחינוך ערכי שתשלב שיח ערכי בהוראת תחומי הדעת, בשעת חינוך ובאורח החיים הבית ספרי.

  • ליצור רצף חינוכי-ערכי ויחסי גומלין בין בית הספר והקהילה ולקדם את המעורבות החברתית ואת ההתנסות הפעילה במסגרת בית הספר והקהילה.

 

פעילויות דגל

  • שבוע ישראלי​​

מדי שנה בחודש נובמבר מתקיים "שבוע ישראלי". בשבוע זה השיעורים והפעילויות החברתיות מוקדשים לנושא הזהות הישראלית,  בכל שכבה מתמקדים בתחום שונה הקשור לחברה הישראלית.  

שכבת ז' - החברה האתיופית

שכבת ח' - מצוקת הקשישים בישראל

שכבת ט' - סולידריות חברתית, מרכז ופריפריה בתחומי העיר

שכבת י' - מעמד הנשים בחברה הישראלית

שכבת י"א - יחסי מזרחים אשכנזיים

שכבת י"ב - דת ומדינה בשנת 2040

  • שבוע מנהיגות

במקביל לימים בהם תלמידי שכבת יב נוסעים למסע לפולין, תלמידי השכבה שנשארו בארץ עוברים ימי עיון מקבילים  לתכנים המועברים במסע. בשנת 2018 קיימנו שבוע מנהיגות על גווניה השונים של מנהיגות (פוליטית, אומנותית, נוער וחברתית). ובשנת 2019  נבחר הנושא "האישי הוא פוליטי". במהלך ימי עיון אלו נפגשים התלמידים עם מגוון מרצים מתחומים שונים כמו גם מופעי אומנות ושיח עם מורי בית הספר.