top of page

מסלול פילוסופיה

 
 
 
 

 רכזת המקצוע - ד״ר דנה ריזנפלד

על המקצוע

תכנית הלימודים בפילוסופיה הינה תכנית לימודים בהיקף של 5 יחידות לימוד לבגרות.

התכנית בנויה באופן הדרגתי ותשתיתי ומטרתה להקנות כלים פילוסופיים לצד ידע פילוסופי. התוכנית ערוכה בהתאם לחלוקה מקובלת של הפילוסופיה לתחומים שונים כאשר בכל תחום ניתנת לתלמידים הזדמנות להתנסות בקריאה וניתוח של טקסטים פילוסופים:

זיהוי וניסוח הטיעון פילוסופי, חשיפת המוטיבציה הפילוסופית והתייחסות לביקורות אפשריות ולתשובות עליהן. במהלך שנות הלימוד מתוודעים התלמידים למושגים פילוסופיים בסיסיים ולהוגים ועמדות מרכזיים.

קריאה וניתוח של הטקסטים יאפשרו לתלמידים להכיר את האופנים השונים בהם ניסחו ההוגים הגדולים בכל הדורות את הבעיות שהתחבטו בהן ואת הפתרונות שגיבשו. במהלך הלימודים יערכו התלמידים היכרות עם נקודות עיקריות בהתפתחות הרעיונות הפילוסופיים ויעמדו על חשיבותם של רעיונות אלה בימינו. במובן זה, הטקסט הפילוסופי משמש נקודת מוצא ועוגן לדיון רחב יותר תוך פיתוח גישה ביקורתית לעמדות קיימות.

בשנים האחרונות משתפת מגמת הפילוסופיה פעולה עם החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב במגוון דרכים: ביקור תלמידים בחוג, ביקור חברי סגל בתיכון ועוד.

 
 
 
 
 
 
 
 

מטרות הלימוד:

·   להפגיש את התלמידים פגישה ראשונה עם חטיבה מיוחדת של היצירה התרבותית האנושית.

·   לפתח ראשיתה של חשיבה ביקורתית מקיפה.

·   לטפח את יכולתם של התלמידים לחשוב מחשבה מופשטת ולהרגילם בניתוח מושגים כלליים.

·   להביא את התלמידים לידי הבנה של השיטתיות והדרישה לעקביות בתחום העיון ובתחום המדע.

·   להביא את התלמידים לראיית הקשר שבין פילוסופיה לתחומי דעת אחרים.

·   לפתח רגישות לבעייתיות הפילוסופית שבתחומי ידע אחרים ובחיי היום-יום.

מבנה תכנית הלימודים:

כיתה י"א נושאי חובה      

1. מבוא לפילוסופיה: מהי פילוסופיה? מה מאפיין את החשיבה הפילוסופית? מה הם ענפי הפילוסופיה?

2. אתיקה: התמקדות באתיקה וקריאה בטקסטים הבאים: אפלטון (אפולוגיה), אריסטו (אתיקה ניקומכית), קאנט (הנחת יסוד למטאפיזיקה של המידות), מיל (על התועלתיות), ניטשה (מעבר לטוב ולרוע).

3. מטאפיזיקה ותורת ההכרה: יחידה המציגה את הרעיונות המרכזיים בתורת ההכרה תוך התמקדות בדיון בין רציונליזם ואמפיריציזם. הטקסטים הנלמדים: תורת האידאות של אפלטון (המדינה), דקרט (הגיונות), יום (מסכת טבע האדם), קאנט (הקדמות), פופר (מדע, השערות והפרכות).

כיתה י"ב נושאי בחירה

1. יחידת הרחבה או לימוד נוספת: יחידת הלימוד בכיתה י"ב כוללת יחידת הרחבה באחד הנושאים שנלמדו או יחידת לימוד נוספת בנושא שלא נלמד. השנה כוללת יחידת הלימוד הרחבת הלימודים בפילוסופיה פוליטית. נלמד יחידה בנושא הצדק ונקרא מכתביהם של אפלטון, אריסטו, הובס, רוסו, רולס ואחרים.

2. נושא בחירה להערכה חלופית: בכל שנה נלמד נושא פילוסופי במסגרת ההערכה החלופית. בשנים האחרונות למדנו במסגרת יחידה זו פמיניזם, אקזיסטנציאליזם ופילוסופיה פוליטית. 

3. כתיבת עבודה אישית: התנסות בכתיבת עבודה פילוסופית אישית על כל שלביה החל בבחירת הנושא, איתור חומרי הקריאה הרלוונטיים, התמודדות עם קריאה, הבנה והצגה של ספרות ראשונית ומשנית בתחום המחקר ועד להצגת התוצרים בפני תלמידי המגמה.

מבנה הציון:

תכנית הלימודים בפילוסופיה כוללת בחינת בגרות פנימית (70% מחומר הלימוד) לצד הערכה חלופית (בהיקף של 30% מהחומר הנלמד). במסגרת ההערכה החלופית לומדים תלמידי י"א ו-י"ב נושאים מגוונים נוספים כגון עליהם הם נדרשים לכתוב עבודות ולהציג תוצרים לימודיים שונים. כמו כן, כותבים תלמידי כיתה י"ב עבודה בנושא פילוסופי לבחירתם ובהנחיית המורה. עבודה זו מהווה את שיאם של לימודי הפילוסופיה ומאפשרת לתלמידים לחקור נושא או סוגיה פילוסופית אשר אינם נכללים בחומר הלימוד.

 

 

 
 
 

מה מיוחד בנו?

  • בכל שנה מתקיים כנס תלמידים שנתי המפגיש את תלמידי מגמות הפילוסופיה מרחבי הארץ.  

  • בכל שנה מתקיימת אולימפיאדה פילוסופיה לתלמידי תיכון באחת ממדינות אירופה ובנציגות משלחת של תלמידים מישראל. סמוך לחודש פברואר נערכים מיונים ארציים לקראת התחרות: תלמידי המגמה המעוניינים מוזמנים לנסות להגיש חיבור לאולימפיאדה.

  • מפגש עם פילוסוף: במהלך השנה יפגשו תלמידי י"ב עם אחד (או כמה) מחברי הסגל של החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. המפגש ייסוב סביב אחד מנושאי הבחירה בתוכנית הלימודים. 

  • יום לימודים בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב.

 

חדשות המסלול

 
bottom of page