top of page

מסלול תנ"ך

 

רכז המקצוע- אביחי הלפרן

על המקצוע

הנושאים ביחידות המורחבות בתנ"ך, עוסקים באדם בתקופת התנ"ך, אך הם רלוונטיים גם לאדם כיום.   
חומרי הלימוד מזמנים חשיבה ביקורתית, וכן דיון ושיחה בנושאים ערכיים, באתגרים ודילמות מחיי היום יום, שכל אדם נדרש להתמודד איתם מאז ימי התנ"ך ועד ימינו. 

 
 
 
 
 
 
 
399px-Tanach.jpg

הנושאים אותם נלמד:


הולך נגד הרוח (40% מהציון) 

יציאה נגד הזרם, הסמכות והנורמות החברתיותכל אדם נתקל בחייו במצבים שונים, שבהם עליו להכריע אם להתאים את עצמו לדעת הרוב, לחברה ולסמכות או לעמוד על צרכיו, על ערכיו ועל עמדותיו ולצאת נגד.
התנ"ך הוא מקור השראה לעולם ערכי נרחב. הוא מקור השראה לשינויים חברתיים, גיבורי התנ"ך מתמודדים עם סוגיית ההליכה נגד הרוח בדרכים שונות. 
ביחידה זו יילמדו סיפורים שבהם דמויות בוחרות לצאת נגד הרוח. כל דמות והמניע שלה, כל דמות בדרכה שלה, עם הרווחים שבהם היא זוכה והמחירים שהיא משלמת.

שייכות וזרות (30% מהציון) 

החיפוש אחר הזהות. ביחידה זו מרחב הלמידה ינוע בין תחושות השייכות לבין תחושת השונות, הסותרות ומשלימות זו את זו. 
תחושות השייכות והזרות באות לידי ביטוי במעגלים שונים: המעגל האישי, המעגל המשפחתי, ובין המעגל האינדיבידואלי ובין לגלובלי, בין האיחוד ובין הייחוד, בין הנאמנות לקול האישי ובין ההליכה לקראת, הפְּשרה, הוויתור, ההכלה והרחבת השורות. מתוך השיח הזה יתבררו שאלות העוסקות בזהות האישית והחברתית של כל תלמיד ותלמידה, ובזהות של החברה שלנו לגווניה. סוגיות אלה רלוונטיות לכל אדם כיום ולחברה הישראלית ככלל. 

מנהיגות במבחן (30% מהציון) 

התנ"ך מציג לקוראיו דפוסי מנהיגים ומנהיגות שונים. היחידה פותחת בדמות המנהיג האידיאלי (בעיני ישעיהו פרק יא). לאור אידיאל זה, לאורך היחידה נכיר מנהיגים שונים, ודפוסי התמודדות עם משברים ואתגרים שהמנהיגות מציבה. מתוך כך יידון הפער בין האידיאל למציאות. הלימוד ייערך מתוך אמפתיה, אך בו־זמנית מתוך ביקורתיות מורכבת.

   

 
 
 

מה מיוחד בנו?

  • במקצוע מוגבר בתנ"ך התלמיד יזכה במקצוע מוגבר של 5 יח"ל אף שמוסיף רק 3 יח"ל שיתווספו ל-2 יח"ל חובה.

  • מקצוע התנ"ך מקנה בונוס בעת רישום לאוניברסיטה. 

  • הלמידה  מבוססת על מחקר, חשיבה ביקורתית, ולמידת טקסטים, אך גם על השוואה ליצירות אומנות וקולנוע מתקופות שונות.

 

חדשות המסלול

 
bottom of page