top of page

מסלול פיזיקה

רכזת המקצוע: אריאלה זגל

המקצוע נלמד בחמד"ע – המרכז לחינוך מדעי
'תחילת הלימודים במגמת הפיזיקה בכיתה י
הלימודים במסלול הפיזיקה מקנים 5 יח"ל מדעיות אשר מזכות את הלומדים בבונוס של 25נקודות המתווספות לציון הבגרות המשמש לחישוב ממוצע הבגרות

על המקצוע
פיזיקה מהווה בסיס לכל תחומי המדעים המדויקים ומדעי הטבע. הינו התחום החיוני לימודי להשתלבות בעולם הטכנולוגיה ולכל לימודי ההנדסה. מקצוע הפיזיקה עוסק בהבנת העולם שסבבינו ומאפשר להבין "איך דברים עובדים ולמה"- החל מחלקיקים אלמנטריים באטום ועד לחורים שחורים. באמצעות חוקי הטבע הבסיסיים, אפשר לקדם טכנולוגיות עילית. לימודי הפיזיקה מקנים לתלמידים כלי חשיבה מדעית , לכן למודי מקצוע הפיזיקה פותחים אפשרויות ליחידות מובחרות בצבא ומהווים מפתח ללימודים אקדמיים בפקולטות יוקרתיות. פיזיקה הוא מקצוע חובה ללימודי הנדסה בכל הפקולטות בארץ, כמן גם בתי הספר לרפואה מחייבים ידע בפיזיקה ברמה מורחבת. חברות התעשייה העילית (היי טק) מקדמות בברכה ידע מורחב בפיזיקה. הלימודים בחמד"ע מעניקים לתלמידים/ות את הכלים האלה במשולב עם הכנה מעולה לבחינות הבגרות.

הנושאים אותם נלמד:
לימודי הפיזיקה בחמד"ע מתפרשים על פני שלוש שנים, החל מכיתה י' ועד י"ב, במהלכם נלמדים פרקים במכניקה, חשמל ומגנטיות ונושאים בקרינה וחומר הנקשרים למציאות היומיומית. בלימודי הפיזיקה בחמד"ע מושם דגש רב על ההתנסות המדעית ושימוש בטכנולוגיה כחלק ממיומנויות הידע והחשיבה החוקרת של התלמידים: למידה במעבדות חדישות מצוידות בטכנולוגיה רחבה, קורסי העשרה, סדנאות ייחודיות, סיורים מדעיים, הרצאות מרתקות מפי אורחים מומחים ועוד. גישה זו של למידה פעילה, התנסות בניסויים וחקר, שהינם הליבה של לימוד הפיזיקה בחמד"ע, מהווים הכנה מעולה לבחינות הבגרות. תכנית הלימודים בחמד"ע עשירה במעבדות, בסיורים לימודיים ובפעילויות נוספות ומקנה כלים להגעה להישגים גבוהים. תכנית הלימודים בפיזיקה בחמד"ע היא מן המתקדמות בארץ המעניקה גישה לציוד מתקדם.
הרכב הציון בפיזיקה:
בחינת בגרות בכתב חיצונית – מכניקה 30%, בסוף י"א
בחינת בגרות בכתב חיצונית – אלקטרומגנטיות 25%, סוף י"ב.
בחינת בגרות חיצונית מעשית במעבדה – 15% בסוף י"ב מורכבת מעבודת מעבדה תלת שנתית (י-יב)
ציון פנימי הערכה חילופית – 30% מועבר בסוף י"ב. מורכב מעבודות של 3 שנים י-יב.

מה מיוחד בנו?
הלימודים מגוונים הפותחים שער לכיוונים רבים בעתיד. סביבת למידה במרחבים ייחודיים המאפשרים שילוב ניסויים עם ציוד מתקדם. עזרה פרטנית ושאיפה למצוינות אישית. בחמד"ע לתלמידי פיזיקה יש אפשרות ללמוד פיזיקה מחקרית – 5 יח"ל נוספות לפיזיקה. במקצוע זה מתבצע פרויקט מחקר בחמד"ע. בחמד"ע, אפשרות ללמוד גם מדע חישובי, מקצוע ייחודי של 5 יח"ל בנוסף ללימודי פיזיקה. המקצוע מקנה מיומנויות חישוביות לבניית מודלים שהכרחיות בעולם הטכנולוגי.
למי מתאים ללמוד פיזיקה בחמד"ע?
התוכנית מתאימה לתלמידות ולתלמידים בעלי יכולות מתמטיות גבוהות
עניין במדעי הטבע
יכולת עבודה עצמית

חדשות המסלול

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page