הצוות המקצועי

צוות אזרחות

צוות אנגלית

צוות ביולוגיה

צוות גרמנית

צוות היסטוריה

צוות חינוך גופני

צוות לשון והבעה

צוות מדעי החברה

צוות מתמטיקה

צוות ספרות

צוות ערבית

צוות צרפתית

צוות פיסיקה

צוות של"ח

צוות תנ"ך