הצוות המקצועי

צוות אזרחות

צוות אנגלית

צוות ביולוגיה

צוות גרמנית

צוות היסטוריה

צוות חינוך גופני

צוות לשון והבעה

צוות מדעי החברה