top of page

מסלול ערבית

 
 
 
 
 

 רכזת המקצוע - זהבית דבס

על המקצוע

لُغَة الحِوَار-  היום וגם מחר אנחנו נמצאים בלב המזרח התיכון. השפה הערבית הינה תרבותם של יהודי המזרח. ידיעת השפה תאפשר לנו יצירת קשר עם ערביי ישראל, שהם 20% מתושבי מדינת ישראל ועם שכנינו במזרח התיכון מכיוון שהיא מהווה גשר לקשר.

 

הנושאים אותם נלמד:

1. לימודי הערבית יקנו לתלמידים שליטה בשפה הערבית הדבורה והכתובה ויאפשרו שיח בינאישי עם דוברי השפה.
2. הכרת התרבות הערבית של יהודי המזרח, אזרחי ישראל ושכנינו.
3. הכרת הספרות והשירה הערבית.
4. יכולת לקרוא ולהאזין לאמצעי התקשורת והמדיה בערבית.

 
 
 
PHOTO-2023-03-06-07-25-40.jpg

מה מיוחד בנו?

1. המקצוע מיועד לתלמידים, שלמדו ערבית בשנים הקודמות, שציונם 80 ומעלה.
2. יתקיימו מפגשים עם בני נוער דוברי ערבית ויזכו להכיר את הסביבה והתרבות, בה הם חיים.

3. הבעה בעל פה בערבית דבורה לצד הערבית הכתובה בשילוב בחינה מתוקשבת.
4. מפגשים עם דמויות מפתח בתחום הערבית מתחום האקדמיה, אנשי תרבות ורוח.
5. צפייה בהצגות הקשורות לעולם הערבי והאסלאם.
6. סיורים בארץ תוך הכרת התרבות הערבית ושיח בערבית דבורה עם התושבים.
7. השתתפות בכנסים ארציים 
באוניברסיטה

 

המקצוע כולל: 20% הבעה בעל פה בערבית דבורה והיבחנות מתוקשבת, 50% בחינה חיצונית כתובה ו- 30% הערכה חלופית המשלבת לימודי תרבות וסיפורי ילדים, שיח בינאישי בערבית מדוברת, קריאת עיתונים בערבית, שילוב המדיה בערבית, לימוד פתגמים והעשרה, עבודה מקוונת ולמידה אינטראקטיבית.

ישנה אפשרות ללמוד לימודי אסלאם בהיקף של 5 יח"ל ולהיבחן בי"ב.

 

חדשות המסלול

 
bottom of page