top of page

צרו קשר

בפניות הקשורות להרשמה נא לפנות למיילים הבאים:

רישום ז'     rishumalefz@gmail.com

רישום ט'-י'  rishumalef@gmail.com

אפשרות לפנות אלינו דרך הוואטסאפ דרך המספר 0733-845-888

בנושאים אחרים, מוזמנים למלא את הפרטים בטופס הבא:

תודה על ההודעה!

שפרינצק 4, תל אביב-יפו 

מיקוד 6473804

טלפון רב קווי:

0733-845-888 

פקס: 15339408020

aleftlv@gmail.com

bottom of page