top of page

משלחות

חדשות המשלחות

בבית הספר מגוון משלחות, ביניהן משלחות שכבתיות, או קבוצתיות, דרך שיעורים, מגמות או שיתופי פעולה עם העירייה.

בין המשלחות: המשלחת לפולין, המשלחת לקלן, משלחת ללוס אנג'לס, משלחת לנירנברג ועוד.

פרטים נוספים על המשלחות ועל תנאי הקבלה אליהן יעלו בהמשך.

bottom of page