top of page
40671424292_f5d473b008_o.jpg

מגמת אמנות

רכז מגמה ז'-ח' -מוטי ברכר

רכז מגמה ט'-י"ב - תמיר צדוק

מטרת המגמה לאפשר לאוהבי אמנות פלסטית ביטוי עצמי ויצירתי, להכשיר את התלמידים ללימודים גבוהים באמנות פלסטית ובתולדות האמנות לסלול את דרכם כבוגרים אוהבי אמנות וצרכני אמנות.

תכנית הלימודים מושתתת על מספר צירי לימוד: יסודות - בניית תשתית טכנית ומיומנויות עבודה בתחומים: רישום, ציור, פיסול, הדפס, צילום ווידאו- ארט. היכרות עם חומרים ואמצעים שונים דרך התנסות ואימון. בפני התלמידים מוצבים אתגרים העוסקים בניסוח האמנותי תוך מיקוד בשאלות של צורה ותוכן, בעשיית אמנות כדרך לביטוי אישי ולחוויה אינטלקטואלית, רגשית ואסטטית, דרך פיתוח היכולת לבחירת הכלים והחומרים המתאימים לאמירה אישית.

מטרת המגמה לאפשר לאוהבי אמנות פלסטית ביטוי עצמי ויצירתי, להכשיר את התלמידים ללימודים גבוהים באמנות פלסטית ובתולדות האמנות לסלול את דרכם כבוגרים אוהבי אמנות וצרכני אמנות.

תכנית הלימודים מושתתת על מספר צירי לימוד: יסודות - בניית תשתית טכנית ומיומנויות עבודה בתחומים: רישום, ציור, פיסול, הדפס, צילום ווידאו- ארט. היכרות עם חומרים ואמצעים שונים דרך התנסות ואימון. בפני התלמידים מוצבים אתגרים העוסקים בניסוח האמנותי תוך מיקוד בשאלות של צורה ותוכן, בעשיית אמנות כדרך לביטוי אישי ולחוויה אינטלקטואלית, רגשית ואסטטית, דרך פיתוח היכולת לבחירת הכלים והחומרים המתאימים לאמירה אישית.

ראשי- מגמת האמנות
--------------------
עקרונות המגמה
--------------------
תהליך ותכנית הלימודים
--------------------
צוות המגמה

--------------------
תנאי קבלה

חטיבה עליונה

לימודי המגמה בכתות ט'-י"ב, הלימודים מתקיימים במרכז דובנוב. עוסקים בעיצוב ואמנות פלסטית במגוון תחומיה.

חטיבה צעירה

הלימודים במגמת אמנות פלסטית בכתות ז' + ח', במסגרת המגמה עובדים על רישום, פיסול, ציור וצילום.

הלימודים בחטיבת הביניים

הפקה סרטון המציג איך הלמידה הנעשית במגמה בחטיבת הביניים.

סדנת ציור קיר עם רמי מאירי

תלמידי מגמת האמנות ציירו בהנחיית ובהשראת האמן רמי מאירי את קירות בית הספר.

תמונות מתערוכות ואירועים

חדשות המגמה

bottom of page