top of page

ספרי לימוד תשפ"ג

בעמוד זה תוכלו למצוא את רשימות ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ג בחלוקה לפי שכבות.

רשימות ספרי הלימוד:

שכבת ז׳

שכבת ח׳

שכבת ט׳

שכבת י׳

שכבת י״א

שכבת י״ב

בעירוני א׳ ניתן לעשות שימוש בהשאלה דיגיטלית של ספרי הלימוד דרך קלאסוס - הרישום יחל ב-22.8.

לפרטים על קלאסוס ואופן ההרשמה.

לרשימת הספרים הניתנת דרך הקלאסוס

bottom of page