top of page

מסלול ביולוגיה

 
 
 

רכזת המקצוע - מירי ריאבינין

על המקצוע

ביולוגיה היא אחד מהמקצועות המדעיים הבסיסיים הנמנה עם מדעי הטבע. הידע בתחום הביולוגיה מהווה תשתית למקצועות כגון רפואה, ביוטכנולוגיה, חקר הסביבה, גנטיקה, רוקחות ועוד.

אם אחת השאלות הבאות מעניינת אתכם, מקומך איתנו: מהו אפקט החממה וכיצד ניתן להתמודד עם ההתחממות הגלובאלית? מהו הגנום האנושי? האם ניתן "לערוך" גנים? ואם כן, האם זה רעיון טוב? מהי מחלת האיידס? כיצד פועלת גלולה למניעת הריון? מדוע אנחנו כל כך חוששים מנגיף הקורונה?

 
 
 
 
 
 
 
 
DNA

הנושאים אותם נלמד:


הלימודים במגמת הביולוגיה נמשכים שנתיים לפי חלוקת הנושאים הבאה:

בכיתה יא' נלמד על העקרונות הבסיסיים של פעילות התאים, נכיר את מנגנוני הפקת האנרגיה, פעילות האנזימים, מבנה וחשיבות קרום התא, התפקיד המכריע שיש לתהליך הפוטוסינתזה בחיי הצמח ובחיי המערכת האקולוגית.

בגוף האדם נלמד על פעילות מערכת ההובלה ועל הקשר בין המערכות השונות בגוף האדם. כלל הנושאים נלמדים תוך התייחסויות אבולוציוניות.

באקולוגיה נכיר את מגוון הגורמים הביוטיים והאביוטיים המרכיבים את בתי גידול, נלמד על התאמות של יצורים חיים לתנאים אלה תוך התייחסות אבולוציונית לאופן בו התפתחו התאמות אלה. בכיתה יא' ההוראה מתבצעת תוך כדי שילוב של מעבדות החקר.

עבודת הביוחקר מהווה 30% מציון הבגרות בביולוגיה מעשית ונלמדת אף היא בכיתה יא' וכוללת עבודת חקר קבוצתית במגוון נושאים אקטואליים לפי בחירת התלמידים.

 

בכיתה יב' נלמד על המורכבות של גרעין התא, נכיר את העקרונות של הגנטיקה ונלמד על החוקיות שעומדת מאחורי הורשת תכונות מדור לדור.

בגוף האדם נלמד על מערכת הרבייה, העצבים, החיסון ועוד, תוך התייחסות לפעילותו של גוף האדם כיחידה אחת שלמה.

באקולוגיה נלמד על יחסי גומלין בין יצורים חיים ועל השפעת האדם על כל בתי הגידול על פני כדור הארץ.

   

 
 
 
 

מה מיוחד בנו?

  • הלימודים במסלול הביולוגיה מקנים 5 יח"ל מדעיות אשר מזכות את הלומדים בבונוס של 25 נקודות המתווספות לציון הבגרות המשמש לחישוב ממוצע הבגרות.

  • במהלך לימוד ביולוגיה בחטיבה העליונה לומדים תכנים מגוונים, רוכשים מגוון מיומנויות למידה וחשיבה, ובכל אלה משולב דיון בשאלות אתיות הנוגעות לתחום הדעת.

  • התלמידים מבצעים ניסויים במעבדה.

  • במהלך לימודי ביולוגיה יוצאים לסיורים בטבע ולמחנות מדעיים.

  • במהלך לימודי ביולוגיה קוראים מאמרים מדעיים ומבצעים עבודת חקר.


תנאי סף

  •  ציון מעל 80 במבוא למדעים הנלמד בכיתה י'

  • עדיפות לתלמידי 4-5 יח"ל מתמטיקה

 

חדשות המסלול

 
bottom of page