מעורבות חברתית

רכזת מעורבות חברתית - שרון יקיר-גפני

Untitled.jpg

מהי התכנית?

התכנית מושתתת על שיתוף פעולה בין תלמידי בית הספר והצוות החינוכי שבו לבין הקהילה. התכנית כוללת שעות התנסות אישית בקהילה לפי בחירת התלמיד ובשעות התנסות קבוצתית בקהילה. העשייה נעשית מחוץ לשעות הלימודים. התלמיד ילווה ויוערך על ידי בית הספר והמוסד הקולט. העשייה מבוססת אחריות, תקשורת בין אישית ויכולת התמדה. השתתפות מלאה בתכנית הינה חובה ומהווה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

הרכב ההתנסות המעשית

התנסות אישית –

במקום שבו יבחר התלמיד (במידת האפשר).

התנסות קבוצתית –

בחירה של קבוצת תלמידים, תכנון וביצוע של פרויקט קבוצתי.

בכיתה י' הפעילות והלמידה יתמקדו במעגל השייכות השני במרחב הקהילתי. ההתנסות תהיה בפעילות בבית הספר, בקהילה, בשכונה, ביישוב ובארגונים השייכים למגזר הציבורי והשלישי.

 

בכיתות י"א י"ב יודגש מעגל השייכות השלישי המרחב האזרחי. ההתנסות תהיה בפעילות הקשורה לארגונים ארציים ולמוסדות השלטון ברמה הארצית.

בסוף כל שנה יש להגיש עבודת סיכום ורפלקציה.

חלוקת שעות התכנית

כתה י' - 

שעות עיוניות-  6 ש' חינוך + 15 עיוני 

שעות מעשיות- 60 ש' התנסות מעשית אישית + 9 ש' התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).

כתה י"א-

שעות עיוניות- 6 ש' חינוך + 9 ש' עיוני

שעות מעשיות- 30 ש' התנסות מעשית אישית + 21 ש' התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).

כתה י"ב

שעות עיוניות-4 ש' עיוני

שעות מעשיות- 0 ש' התנסות מעשית אישית + 26 ש' התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).

חלוקת שעות התכנית מסלול הצטיינות יתרה

כתה י' - 

שעות עיוניות-  6 ש' חינוך + 15 עיוני 

שעות מעשיות- 60 ש' התנסות מעשית אישית + 9 ש' התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).

כתה י"א-

שעות עיוניות- 6 ש' חינוך + 9 ש' עיוני

שעות מעשיות- 60 ש' התנסות מעשית אישית + 21 ש' התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).

כתה י"ב

שעות עיוניות-4 ש' עיוני

שעות מעשיות- 60 ש' התנסות מעשית אישית + 26 ש' התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).

דגשים:

  • עליכם לסיים את מכסת השעות האישיות עד לחודש מאי של שנת הלימודים הנוכחית.

  • התנסות קבוצתית הינה חלק בלתי נפרד מהתכנית. לכן אם לא לקחתם חלק מסיבה כלשהי עליכם להשלים.

  • לא כל מקום מאושר! רק מקומות שמופיעים בטריביו או לחלופין מקומות שעברו אישור של רכזת המעורבות החברתית.

  • תנועות נוער- שעות אישיות אך ורק למדריכים ולפעילים משובצים!

  • כרגע מקומות התנסות עם בע"ח כגון: צער בע"ח, SOS חיות לא מאושרים.

  • תלמידים שאינם גרים בתל אביב ומגיעים לבית הספר מערים שונות בארץ- נא ליצור קשר עם רכזת מעורבות חברתית בנוגע למקום ההתנסות שלכם.