top of page

  מסלול מדעי החברה (סוציולוגיה ופסיכולוגיה)

 
 
 
 
 
 

רכזת המקצוע - נועה לרינמן

על המקצוע

מדעי החברה הוא צירוף המקצועות: סוציולוגיה, פסיכולוגיה ועבודת חקר: בהיקף של 5 יח"ל לבגרות.

מדעי החברה עוסקים בחקר התנהגות בני-אדם במסגרות חברתיות שונות. תחום מדעי זה כולל מגוון מקצועות.

אצלנו בביה"ס לומדים במסגרת המסלול המורחב את המקצועות סוציולוגיה ופסיכולוגיה.

בנוסף, במהלך כיתה י"ב, התלמידים עורכים עבודת חקר ("מיני מחקר") בנושא לבחירתם, כיחידת לימוד חמישית במסלול.

 
 
 
 
 
 
 
 
תמונה4.png

סוציולוגיה- תורת החברה (2 יח"ל לבגרות) 
מטרת הלימוד - להקנות לתלמידים מושגי יסוד בסוציולוגיה, להציג תיאוריות בתחום זה, להבין ולרכוש מיומנויות לניתוח תופעות חברתיות שונות ולהתנסות באסטרטגיית חשיבה מסדר גבוה.

הנושאים הנלמדים הם:

תרבות - מרכיבי התרבות, תרבויות משנה, תרבות בני הנוער, מין ומגדר, החברה הישראלית כחברה רב גוניות ושוני תרבותי.

קבוצה - מהי קבוצה?, לאיזה קבוצות האדם שייך ומה תפקיד הקבוצות עבורו?, סוגי קבוצות, יחסים בין קבוצות ובתוך קבוצות, המשפחה כקבוצה ראשונית של האדם, מיהו מנהיג וסוגי מנהיגות. נלמד גם על פסיכולוגיה חברתית - קונפורמיות והתמודדות עם לחץ חברתי.

משפחה - סוגי משפחות, המשפחה של פעם לעומת המשפחה של היום, הגורמים לשיעור גירושים גבוה והמשפחה בישראל.

חיברות - תורשה או סביבה - מה משפיע יותר על האדם? התפתחות הזהות של האדם, סוכני חיברות ותהליכי חיברות בחברות שונות ושינויים חברתיים והשפעתם על הפרט והקבוצה.

בסוציולוגיה נעסוק בשאלות מהחיים:

 • מדוע בנים משחקים במכוניות ובנות בבובות?

 • מה מאפיין את תרבות בני הנוער?

 • האם המוסד המשפחתי יתפורר בעתיד?

 • מדוע שיעור הזוגות הגרושים עולה מדי שנה?

 • מהי סטייה חברתית?

 • טקסים: יום הולדת, טקס פתיחת שנה, טקס קבלת תעודת הצטיינות, חינה, חתונה ועוד… 

 • מהם המאפיינים שלהם ומהי תרומתם לחברה?

 • גיל ההתבגרות - מאפיינים, שינויים, הסברים.

פסיכולוגיה- תורת הנפש (2 יח"ל לבגרות)

מטרת הלימוד - רכישת ידע מתוך תיאוריות פסיכולוגיות מגוונות, הכרת מושגים ומחקרים מתחום הפסיכולוגיה. הבנת השפעת הממצאים על חיי היומיום.

הנושאים הנלמדים הם:
תיאוריות בפסיכולוגיה ושיטות מחקר.
פסיכולוגיה התפתחותית ותיאוריות של אישיות
- לפי הגישה הפסיכו-סקסואלית (פרויד), הגישה הפסיכו-סוציאלית (אריקסון) והגישה ההומניסטית-פנומנולוגית (רוג'רס) וכו'. 
לחץ - מודלים שמסבירים לחץ, התמודדות עם לחץ, התמודדות עם חרדת מבחנים ורגשות.
פסיכולוגיה חברתית - רכישת עמדות, סטיגמה, דעה קדומה, לחץ קבוצתי וכו'. 
פסיכולוגיה קוגניטיבית - כיצד פועלים תהליכי חשיבה, זיכרון, קשב.
פסיכולוגיה חיובית - כיצד ניתן לשפר את חוויית החיים שלנו ואת האופן בו אנו חווים את המציאות.

בפסיכולוגיה נעסוק בשאלות מהחיים:

 • מה מניע אותנו בחיים?

 • כיצד מתעצבת האישיות שלנו וממה היא מושפעת?

 • למה אני בלחץ, איך ניתן להתמודד עם חרדת מבחנים?

 • אני כל הזמן רב עם הורי, האם זה נורמלי?

 • חלמתי חלום אתמול, מה המשמעות שלו?

עבודת החקר
מיני מחקר על נושא הנבחר ע"י התלמידים (1 יח"ל לבגרות)
- במהלך כיתה יב' התלמידים חוקרים נושא מתחום מדעי החברה לבחירתם.
- התלמידים מנסחים שאלת מחקר, אוספים חומר ספרותי על הנושא הנבחר, לומדים ומעמיקים בו, בונים כלי מחקר ומבצעים מחקר שדה, תוך הנחייה של מורה מהצוות. העבודה תיעשה ע"פ קריטריונים של עבודה סמינריונית, תוך שימוש בשיטות המחקר המקובלות ובכתיבה אקדמאית.

 

 

 
 
 
 
תמונה7.png
תמונה6.png
תמונה5.png

מה מיוחד בנו?​​

 • הבנה טובה יותר של עצמך; של יחסיך עם הוריך, חבריך ובני המין השני.

 • היכרות עם תרבויות המשנה בחברה הישראלית ממקום של כבוד, סובלנות וקבלת האחר.

 • יכולת התמודדות טובה יותר עם קשיי גיל ההתבגרות ועם מצבי לחץ שהחברה המודרנית מזמנת.

 • התנסות בעבודת חקר ("מיני מחקר") ובלמידה מהי כתיבה אקדמאית.

 • עיסוק בנושאים אקטואליים ובסוגיות חברתיות, תוך שילוב סגנונות הוראה מגוונים, סרטים, שירים וסיורים לימודים.

תלמיד הלומד מדעי החברה כמקצוע מוגבר לומד 5 יח"ל במקצוע זה עפ"י הפירוט:

2 יח"ל פסיכולוגיה + 2 יח"ל סוציולוגיה + 1 יח"ל עבודת חקר: בסוציולוגיה או בפסיכולוגיה ע"פ בחירת התלמיד.

בסוף כיתה י"א ניגשים לבגרות במקצוע אחד ובסוף י"ב ניגשים לבגרות במקצוע השני (החלוקה מקלה על העומס) ומקיים מיני מחקר ביחידה החמישית. 

 

חדשות המסלול

 
bottom of page