top of page

  מסלול מדעי החברה (סוציולוגיה ופסיכולוגיה)

 
 
 
 
 
 

רכזת המקצוע - נועה לרינמן

על המקצוע

מסלול מדעי החברה הוא מסלול של 5 יחידות לימוד לבגרות על פי צירוף המקצועות הבא: פסיכולוגיה (2 יח"ל), סוציולוגיה (2 יח"ל)  ועבודת חקר (1 יח"ל) .

המקצועות נכללים כולם כהרחבה אחת לבגרות ב'מדעי-החברה' המזכה בבונוסים בקבלה למוסדות אקדמאיים.
מדעי החברה עוסקים בחקר התנהגות בני-אדם במסגרות חברתיות שונות. המסלול מיועד לתלמידים/ות המתעניינים בהבנת נפש האדם, מוח האדם, וכן במבנים החברתיים והנורמות שמקיפות אותנו ומעצבות אותנו. הלימודים במסלול דורשים הבנת מחקרים, תיאוריות וניתוח מצבים חברתיים, לצד יכולת ביטוי בכתב ועבודה בצוות.

 
 
 
 
 
 
 
 
תמונה4.png

סוציולוגיה- תורת החברה (2 יח"ל לבגרות) 

אדם אינו מנותק מן הסובב אותו, ומחשבותיו ומעשיו אינם נקבעים אך ורק על ידי מה שמכונה בפי הפילוסופים "רצון חופשי". נהפוך הוא, כל אחד מאיתנו מקבל מדי יום ביומו החלטות חשובות במישור האישי, אך הוא מחליט אותן במסגרת הזירה הרחבה יותר המכונה 'חברה' – המשפחה, בית הספר, הקהילה או העולם הגדול.
התבונה הסוציולוגית היא ביסודה הכרה בכך שהעולם החברתי מכוון את מעשינו והכרעותינו כשם שחילופי העונות משפיעים על האופן שבו אנחנו מתלבשים או מבלים. ומאחר שהסוציולוגים יודעים רבות על דרכי פעולתה של החברה, הם יכולים לנתח ולנבא במידה לא מבוטלת של דיוק כיצד נתנהג בעתיד.
תוכנית הלימודים בסוציולוגיה עוסקת בקשר שבין האדם והחברה הסובבת אותו.
התכנית מורכבת מארבעה נושאים:

 •  תרבות נעורים וצריכה

 •  חיים משפחתיים – מגוון ושינוי

 •  גלובליזציה – סוציולוגיה של עולם קטן ומרושת

 •  עולם העבודה וארגונים

פסיכולוגיה- תורת הנפש (2 יח"ל לבגרות)

מטרת הלימוד - רכישת ידע מתוך תיאוריות פסיכולוגיות מגוונות, הכרת מושגים ומחקרים מתחום הפסיכולוגיה. הבנת השפעת הממצאים על חיי היומיום.

הנושאים הנלמדים הם:
תיאוריות בפסיכולוגיה ושיטות מחקר.
פסיכולוגיה התפתחותית ותיאוריות של אישיות
- לפי הגישה הפסיכו-סקסואלית (פרויד), הגישה הפסיכו-סוציאלית (אריקסון) והגישה ההומניסטית-פנומנולוגית (רוג'רס) וכו'. 
לחץ - מודלים שמסבירים לחץ, התמודדות עם לחץ, התמודדות עם חרדת מבחנים ורגשות.
פסיכולוגיה חברתית - רכישת עמדות, סטיגמה, דעה קדומה, לחץ קבוצתי וכו'. 
פסיכולוגיה קוגניטיבית - כיצד פועלים תהליכי חשיבה, זיכרון, קשב.
פסיכולוגיה חיובית - כיצד ניתן לשפר את חוויית החיים שלנו ואת האופן בו אנו חווים את המציאות.

בפסיכולוגיה נעסוק בשאלות מהחיים:

 • מה מניע אותנו בחיים?

 • כיצד מתעצבת האישיות שלנו וממה היא מושפעת?

 • למה אני בלחץ, איך ניתן להתמודד עם חרדת מבחנים?

 • אני כל הזמן רב עם הורי, האם זה נורמלי?

 • חלמתי חלום אתמול, מה המשמעות שלו?

עבודת החקר
מיני מחקר על נושא הנבחר ע"י התלמידים (1 יח"ל לבגרות)
- במהלך כיתה יב' התלמידים חוקרים נושא מתחום מדעי החברה לבחירתם.
- התלמידים מנסחים שאלת מחקר, אוספים חומר ספרותי על הנושא הנבחר, לומדים ומעמיקים בו, בונים כלי מחקר ומבצעים מחקר שדה, תוך הנחייה של מורה מהצוות. העבודה תיעשה ע"פ קריטריונים של עבודה סמינריונית, תוך שימוש בשיטות המחקר המקובלות ובכתיבה אקדמאית.

 

 

 
 
 
 
תמונה7.png
תמונה6.png
תמונה5.png

מה מיוחד בנו?​​

 • הבנה טובה יותר של עצמך; של יחסיך עם הוריך, חבריך ובני המין השני.

 • היכרות עם תרבויות המשנה בחברה הישראלית ממקום של כבוד, סובלנות וקבלת האחר.

 • יכולת התמודדות טובה יותר עם קשיי גיל ההתבגרות ועם מצבי לחץ שהחברה המודרנית מזמנת.

 • התנסות בעבודת חקר ("מיני מחקר") ובלמידה מהי כתיבה אקדמאית.

 • עיסוק בנושאים אקטואליים ובסוגיות חברתיות, תוך שילוב סגנונות הוראה מגוונים, סרטים, שירים וסיורים לימודים.

 

חדשות המסלול

 
bottom of page