לוח צלצולים

07:40-08:20 - שעה פרטנית

08:20-09:05 - שיעור 1

09:05-09:50 - שיעור 2

09:50-10:00 - הפסקה

10:00-10:45- שיעור 3

10:45-11:05 - הפסקה גדולה

11:05-11:50 - שיעור 4

11:50-12:00 - הפסקה

12:00-12:45 - שיעור 5

12:45-12:55 - הפסקה

12:55-13:40 - שיעור 6

13:40-13:50 - הפסקה

13:50-14:35 - שיעור 7

14:35-14:40 - הפסקה

14:40-15:25- שיעור 8

15:25-15:30 - הפסקה

15:30-16:15- שיעור 9

16:15-17:00- שיעור 10

17:00-17:45- שיעור 11

ניתן להוריד קובץ לוח שנה שיוסיף ללוח השנה שלכם את מועדי השיעורים בכל ימות השבוע, הורידו את הקובץ מכאן.

*הזמנים הנתונים לעיל נתונים לשינויים ע״פ אילוצים ו/או פעילויות בבית הספר או מחוצה לו, הודעה על שינוי תבוא בהתאם לצורך.