top of page
Justice

אמנת התנהגות

אמנת התנהגות נועדה לסייע ליצירת אקלים חינוכי מיטבי בביה"ס; היא אמצעי ואינה מטרה, ואין בה כדי לשלול החלת שיקול דעת של הצוות החינוכי במקרים ספציפיים. מטרת המסמך ליצור מסגרת מחייבת, שתסייע לכל השותפים בביה"ס – תלמידים, מורים והורים – לממש את מטרות בית הספר, זאת כמובן בהלימה עם חוקי המדינה והנחיות מערכת החינוך.
אמנה זו מחייבת את כולנו לאחריות אישית.

יצירת מרחב חינוכי בטוח, נעים ושיתופי היא מטרת כולנו; השגתה תשרת את כולנו. כך יתאפשר לנו לבלות בבית הספר את הזמן באופן מהנה ונוכל למצות טוב יותר את אפשרויות הלמידה. כבוד הדדי ינחה את מערכות היחסים בין חברי הקהילה; ביחסים הבין-אישיים, בכבוד כלפי הרכוש והמרחב.


התנהגות
הצוות והתלמידים ינהגו בדרך ארץ ובכבוד כלפי כל אדם. נקפיד לפנות בנימוס ובכבוד זה לזה, בפניה ישירה וברשתות החברתיות. כל הבאים בשערינו ישמרו על הניקיון בכיתות ובמרחבי ביה"ס, ויכבדו את הרכוש הציבורי ושל חברי הקהילה. "בית ספר ללא עישון" – העישון ברחבי ביה"ס אסור על כלל הבאים בשערי ביה"ס (תלמידים, צוות, הורים ואורחים). האיסור חל גם על סיגריות אלקטרוניות.

תלמידות
"תלמידות" – התנהגות התלמיד וטיב האחריות הכוללת שמגלה התלמיד בעת שהותו בביה"ס, לפני הכל ביחס לחבריו ולצוות החינוכי, ולאחר מכן גם ביחס ללימודיו. בהקשר הלימודי האחריות כוללת, בין היתר, הקשבה והשתתפות בשיעורים, השתתפות פעילה בפעילות החינוכית בביה"ס, השתדלות עקבית ללמידה, הכנת עבודות ומשימות, הבאת ציוד לימודי, עמידה בלוח זמנים, מיצוי יכולות (למידה משמעותית ואיכותית תוך כיבוד הסביבה). חוק חינוך חובה חל על כלל תלמידי ביה"ס. על התלמיד להיות נוכח בביה";ס בכל ימי הפעילויות והאירועים המתקיימים
בביה"ס ומחוצה לו (טיולים, סיורים, הרצאות, תערוכות, סרטים וכו').
השנה תחול בבית הספר שיטת "המנות". איחור לשיעור הראשון הוא בגדר חיסור וייכלל בחישוב שיטת המנות *
המאחרים לשעה ראשונה לא יכנסו לכיתה וימתינו בספריה לתום השיעור הראשון.


*מנה היא מספר השיעורים במקצוע בכל שבוע. חיסור של עד שתי מנות היעדרות לא מוצדקת, לא יגרור שינוי בציון. חיסור של שתי מנותיוריד ארבע נקודות מהציון הסופי, חיסור של שלוש מנות יוריד שמונה נקודות מהציון הסופי, חיסור של ארבע מנות יוריד שתים-עשרה נקודותמהציון הסופי, חיסור של חמש מנות יוביל לציון נכשל.


הופעה
התלמידים יגיעו בהופעה הולמת, התואמת מוסד חינוכי ומכבדת את קוד הלבוש הנהוג בו. הצוות החינוכי עשוי להסב את תשומת לב התלמידים במקרים שלא יקפידו על הופעה הולמת, ולפי הצורך בשיתוף הוריהם. אנו מצפים מחברי הקהילה לכבד את עמדת הצוות החינוכי בעניין. על תלמידי חטה"ב להופיע ב"תלבושת אחידה" - חולצה חלקה עם סמל ביה"ס, ומעליה מיזע חלק. תלמידי החט"ע פטורים מתלבושת אחידה, אך לא מחובת הופעה הולמת (ללא חולצות בטן, סטרפלס וללא חולצות בעלות מפתח
שרוול גדול – בשוויון מלא בין המינים).הערכה
הציונים אינם העיקר. עם זאת, אנו מאמינים כי משוב והערכה מהווים מפתח חשוב לצמיחת התלמידים, ויש בהם כדי לסייע למיצוי מיטבי של יכולותיהם. לוח המבחנים השכבתי השנתי יפורסם על ידי רכזי השכבות, עד השיבה מחופשת סוכות. במידה שיערכו שינויים, הם יפורסמו לפחות שבוע לפני מועד המבחן. הנוכחות במבחנים היא חובה, ובהתאם היעדרות לא מוצדקת ממבחן, תפגע בציון. מועדי ב' יתקיימו לטובת תלמידים שנעדרו מסיבה מוצדקת, בכפוף לאישור הצוות החינוכי.

אמנת שימוש בטלפונים ניידים, תשפ"ד

הרקע להסכמה כאן הוא ההבנה הרחבה - צוות, הורים ותלמידים - כי השימוש בטלפונים ניידים מסיח לעתים קרובות את הדעת מתהליכי למידה וקשב (לא רק בביה"ס) ופוגע בנו כמשתמשים. רצוי לכולנו לחתור להפחתת השימוש בטלפון הנייד, וודאי בזמן ביה"ס (מבוגרים וילדים כאחד).

כללי השימוש

1. חל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים ניידים בזמן השיעורים, למעט באישור מפורש ומראש מצד איש צוות חינוכי (בין אם בשל סיבות פדגוגיות ובין אם בשל נסיבות אישיות מיוחדות).

2. הוחלט על אי שימוש בטלפונים ניידים בזמן ישיבות הנהלת בית הספר.

3. מומלץ להחיל זאת בכל ישיבות הצוותים בבית הספר, כתלות בהחלטת מנהל ישיבת הצוות.

4. במרחבי הכיתות ניתלו מתקנים ייעודיים, אשר כלל התלמידים יהיו מחויבים בתחילת השיעור להניח את הטלפונים בהם.

  • סירוב להנחיית איש צוות חינוכי לשים את הטלפון במתקן - השעייה מיום, והגעה למחרת בליווי הורים למפגש מול גורם חינוכי/ניהול ע"פ החלטת מנהלת החטיבה. במקרה של סירוב חוזר לקיים הנחיית איש צוות, יתקיים מפגש עם ההורים אצל מנהל בית הספר.

  • שיכחה לשים את הטלפון במתקן הייעודי: פעם ראשונה - שיחה עם המורה המקצועי/ מחנכ.ת. פעם שנייה - שיחה עם הורים בניהול רכז.ת שכבה / מנהלת חטיבה. פעם שלישית - השעייה.
     

5. צלצול טלפון נייד בזמן השיעור - הנייד יימסר למורה המלמד/ת.

  • סירוב למסור את הטלפון - השעייה מיום לימודים, ומפגש למחרת של ההורים עם גורם מצוות ניהול ביה"ס.

  •  נמסר הטלפון, ההחלטה המשמעתית תיעשה לפי שיקול דעת הצוות החינוכי.


6. שימוש בהפסקות.

  • מומלץ שלא להשתמש בטלפונים בזמן ההפסקות.

תמי שעיה, יו"ר הנהגת ההורים                        יואב פרידן, מנהל בית הספר

bottom of page