top of page

מיונים לשנת הלימודים תשפ"ג

כתות ט׳-י׳

במהלך השבועיים הראשונים של חודש מרץ נתן תשובות למועמדים. מי שעבר שני שלבים (שלב מקצועי ושלב תעודות) יוזמן לראיון עם הנהלת בית הספר.

כתות ז׳

תשובות לתלמידים חיצוניים יופיעו באתר העירייה סביב חודש מרץ, תשובות לבתי הספר המזינים ינתנו במייל במהלך חודש ינואר. 

בהצלחה לכולם לשנת הלימודים הבאה.

בפניות הקשורות להרשמה נא לפנות למיילים הבאים:

רישום ז'     rishumalefz@gmail.com

רישום ט'-י'  rishumalef@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מידע נוסף על המגמות:

אמנות

מוסיקה

מחול

קולנוע

תיאטרון

תנאי הקבלה ומועדי המיונים למגמות:

אמנות

מוסיקה

מחול

קולנוע

תיאטרון

bottom of page