top of page

רכזת המגמה - ים קומן-בקר

מגמת קולנוע

23755077_321847621627273_334848921511532

תנאי קבלה

לפרטים על מיונים לעולים לכיתה ז' תשפ"ה לחצו כאן

לפרטים על מיונים לעולים לכיתות ט'-י' תשפ"ה לחצו כאן

ראשי- מגמת קולנוע
--------------------
חזון המגמה
--------------------
מטרות הלמידה
--------------------
תכנית הלימודים
--------------------
צוות המגמה
--------------------
בוגרינו
--------------------
תנאי קבלה
bottom of page