top of page

מגמת אמנות

רכזי מגמת חט"ב - ערן בר-נחום ורותם בידס

רכז מגמת חט"ע - תמיר צדוק

40004796314_1a93a25871_o.jpg

תנאי קבלה

תנאי קבלה לכיתה ז:

הבחינה מורכבת משני חלקים:

​1. תיק עבודות המכיל מגוון עבודות ובעיקר ציור צילום, ופיסול. ניתן להגיש עבודות במדיומים נוספים. 

2. ראיון אישי עם אחד ממורי המגמה.

 

הראיון הינו לתלמידים הנבחנים בלבד ללא הורים. 

בהצלחה!

bottom of page