top of page

מגמת תיאטרון

 רכזי מגמה חט"ע - אביגיל גרין ואבי חדש

 רכזת מגמת חט"ב - איילת גולן

 
laab_0004.jpg

'דרישות ליום המיונים לעולים לז

דרישות ליום המיונים לעולים לז' - עתודת התיאטרון:
ליום המיונים על הנבחנים להגיע עם:

בגדי תנועה נוחים (לא ג'ינס)

שיער אסוף

נעליים סגורות

תמונת פספורט

 

בנוסף, יהיה עליכם לספר סיפור באורך של דקה באחד מהפורמטים הבאים: 

 

*חלום שחלמתי


*סיפור שמתחיל אמיתי ונגמר עם המצאה.

* אתם לא תאמינו מה קרה לי אתמול....

*לא הרבה יודעים עליי, אבל....

לעתודת התיאטרון בכיתה ז'
התלמידים יעברו סדנאות קבוצתיות לבדיקת המוכנות שלהם במיומנויות של עבודה קבוצתית, שיתוף פעולה והבעה בימתית. רק מי שיימצא מתאים - יוכל להצטרף לעתודת המגמה בשלב זה.
 
גם במהלך כיתה ז'  ייבחנו יכולותיהם והתאמתם של התלמידים ללימודי התיאטרון. לכיתה ח' ימשיכו רק תלמידים מתאימים. תלמידים חדשים המצטרפים לכיתה ח' יעברו בחינת כניסה.
המעבר לכיתה ט' דורש אודישן נוסף. הקבלה ללימודי העתודה 
אינה מהווה קבלה למסגרת מגמת התיאטרון הבוגרת בכיתה ט'.

 
תנאי הקבלה למגמת התיאטרון בכיתה ט' ו-י'

השתתפות ולימודים של תלמיד או תלמידה בלימודי העתודה אינה מחייבת את בית הספר לקבלם אוטומטית למגמת התיאטרון.
במעבר לכיתה ט' מתחיל, בעצם, מסלול לבגרות וכאן ייבחנו כישוריהם האומנותיים של התלמידים באמצעות, בין השאר, מבחן-במה (אודישן) במעבר בין כיתה ח'  ל - ט'. כמובן, בכל מעבר בין כיתה לכיתה, נוסף השיקול הפדגוגי של התנהגות וציונים במקצועות העיוניים. הממוצע העיוני הנדרש להמשך לימודים במגמת אמנות הוא 80  

מועמדים חדשים לכיתה ט', שלא למדו במסגרת העתודה (טרום-מגמה), בין אם למדו בעירוני א' או בבתי ספר אחרים, יעברו אודישן וראיון אישי ולפיהם בלבד תיקבע מידת התאמתם למגמה.
 
מה יש להכין באודישנים ל ט' ו-י'?
 
שני מונולוגים מתוך מחזות ידועים, בעלי אופי שונה (דרמטי-קומי, או צעיר-מבוגר, וכו').
אורך הקטע: כ 2 דקות ולא יותר מ-3 דקות.
 
יש לבחור קטעים רק ממחזות ידועים: לא מתוך סרטים (תסריטים) לא מתוך רומנים, לא קטעים מעיתון, ולא קטעים שכתבתם בעצמכם.
יש לקרוא ולהכיר את המחזות שמהם לקוחים המונולוגים.
 
יש ללמדם בע"פ ולהציגם באופן משכנע. אין צורך להביא תלבושת מורכבת. אין צורך להביא שיר, אם כי ניתן למי שמעוניין/נת להציג יכולת שירית.

ראשי- מגמת התיאטרון
--------------------
עקרונות המגמה
--------------------
תכנית הלימודים
--------------------
הפקות
--------------------
צוות המגמה
--------------------
בוגרינו
--------------------
תנאי קבלה
bottom of page