top of page

מגמת קולנוע

רכזת המגמה - ים קומן-בקר

23755077_321847621627273_334848921511532

מטרות הלמידה

לחשוף את התלמידים לאמנות הקולנוע, הן באספקט התיאורטי והן באספקט המעשי.

בעידן זה, בו הקולנוע וכל התפישה של עשיית סרטים וצפייה בסרטים משתנה לנכוח השינויים הטכנולוגיים והחברתיים המתרחשים בעולם ובמחוזותינו (לדוגמא הYoutube), מגמת הקולנוע מנסה לפתח הרגלי צפייה ולעודד מחדש את הסקרנות כלפי המדיום העובר תהפוכות.

מבחינה תיאורטית, מטרתנו היא לחשוף את התלמידים לכמה שיותר ז'אנרים, במאים ותאוריות שירחיבו אצלם את ההבנה הקולנועית ויעמיקו, בתקווה, את האהבה והתשוקה שלהם למדיום.

מבחינה מעשית, מטרתנו היא שכל תלמיד יתנסה בכל קשת התפקידים המרכיבים, בסופו של דבר, עשייה קולנועית. לפני ההתמקצעות בתפקיד מסוים עליו ייבחן התלמיד בי"ב, אנו מנסים לתת לתלמיד הבנה מעמיקה בכל מגוון התפקידים.

קולנוע, בניגוד לאמנויות אחרות, היא אמנות הנולדת מתוך עבודת צוות- בלתי ניתן לעשות קולנוע לבד. במהלך השנים במגמה תינתן תשומת לב מיוחדת לעניין עבודת הצוות והיצירה המשותפת. הצלחת התלמידים והסרטים תלויה ביכולתם לעבוד כקבוצה ולהגיע להכרעות אמנותיות משותפות מתוך דיאלוג מכבד וענייני.

התוצר הסופי, דהיינו הסרט, הוא פרי של עבודה המתחילה ממוחו הקודח של התלמיד.

תהליך הכתיבה הוא מסע ארוך בו התלמיד מתמודד עם אחד הדברים הקשים שיש- לשבת ולהוציא מעצמך סיפור. גם אם הסיפור מבוסס על חומר קיים, עדיין תהליך הכתיבה הוא תהליך בו התלמיד בורר ובוחר, מנסח ומוחק ומדייק. זהו תהליך ארוך בו התלמידים מחפשים את קולם כיוצרים צעירים המתנסים בפעמים הראשונות ביצירת סרט מ א' (כתיבת

התסריט) ועד ת' (עריכת הסרט והקרנתו).

המטרה היא איננה בהכרח להוציא את הפליני או האנטוניוני הבא, אלא לפתח את האהבה ולגרות את הסקרנות כלפי המדיום, להעשיר את עולמם ולעודד אותם להתבונן. לתת כלים למתן ביקורת וכלים לעבודת צוות וללוות את התלמידים בשעה שהם עושים את צעדיהם הראשונים ביצירת קולנוע.

ראשי- מגמת קולנוע
--------------------
חזון המגמה
--------------------
מטרות הלמידה
--------------------
תכנית הלימודים
--------------------
צוות המגמה
--------------------
בוגרינו
--------------------
תנאי קבלה
bottom of page