רכזת המגמה - ים קומן-בקר

מגמת קולנוע

תכנית הלימודים לפי כיתות

כתות ז'-ח'

כתות ז'-ח' הן העתודה של המגמה.

התלמידים יילמדו כ 8 שעות שבועיות קולנוע וייחשפו ל"אטומים" הקטנים מהם מורכב הקולנוע- הפריים, השוט, תנועת המצלמה. לימוד תיאורטי ומעשי של היסודות המרכיבים את שפת הקולנוע.

 

כיתה ט'

בכתה ט' לומדים כ 10 שעות שבועיות במגמה.

בכתה ט מתווספים שיעורי תסריטאות  ועריכה למערכת.

התלמידים מצלמים, מביימים ועורכים סרטי גמר בני כ 5 דקות שיוקרנו בחודש יוני וכמו כן משתתפים בהפקות של תלמידי כתה י'.

 

כיתה י'

בכתה י' יש הזדמנות לתלמידים חדשים שלא למדו במגמה בחטיבה להיכנס למגמה- קיים ראיון קבלה שתאריכו יפורסם באתר עם תנאי הקבלה ומה צריך להכין לראיון.

בכתה י' התלמידים ילמדו כ 16 שעות שבועיות במגמה.

התלמידים לומדים מבע קולנועי, מקצוע שעליו ייבחנו לבגרות בסוף השנה. הבחינה היא בצורת עבודה עליה יעבדו התלמידים לאורך השנה והציון מהווה כיחידה מתוך חמש היחידות לבגרות בקולנוע.

התלמידים מצלמים, מביימים ועורכים סרטי גמר בני כ 8 דקות שיוקרנו בחודש יוני וכמו כן משתתפים בהפקות של השכבות הבוגרות.

תלמידי כתה י' ייצאו במהלך השנה למחנה אמנויות עם מגמה נוספת, איתה נקיים שיתוף פעולה אמנותי.

 

כיתה י״א

בכתה י"א התלמידים ילמדו כ 19 שעות שבועיות במגמה.

התלמידים יתחילו ללמוד תולדות הקולנוע ותיאוריות קולנועיות. השיעור ייערך באולם בסינמטק. החומר אותו ילמדו בכתה י"א יצטרף לחומר אותו ילמדו בי"ב לבגרות העיונית בקולנוע.

תלמידי כתה י"א יכולים לעשות עבודת גמר בתיאוריות קולנועיות וכך להיות זכאים לעוד 5 יחידות בגרות, דהיינו 10 בסה"כ.

התלמידים מצלמים, מביימים ועורכים סרטי גמר בני כ 10 דקות שיוקרנו בחודש מאי וכמו כן משתתפים בהפקות של כתה י"ב.

חילופי תלמידים עם בית ספר PKG ליד קלן, בגרמניה. שיתוף פעולה עם מגמת המוסיקה. (לא כל התלמידים יוצאים).

תלמידי כתה י"א ייצאו במהלך השנה למחנה אמנויות עם מגמה נוספת, איתה נקיים שיתוף פעולה אמנותי.

 

כיתה י״ב

בכתה י"ב התלמידים ילמדו כ 15 שעות שבועיות במגמה.

בחודש מרץ מתקיים ערב הקרנות סרטי הגמר של המגמה- האירוע מתקיים בסינמטק תל אביב ובו מציגים את סרטי הגמר של התלמידים, סרטים בני כ 15 דקות. כחודש לאחר האירוע תיערך הבגרות המעשית בה נבחנים התלמידים על הסרטים ע"י בוחן חיצוני על שלל תפקידים שונים בסרט (צילום, עריכה, בימוי והפקה). הסרט מהווה שתי יחידות מציון הבגרות.

התלמידים ילמדו תולדות הקולנוע השיעור ייערך באולם בסינמטק. בסוף השנה ייבחנו התלמידים במקצוע תולדות הקולנוע- בחינת בגרות עיונית המהווה 2 יחידות מציון הבגרות.

תלמידי כתה י"ב ייצאו במהלך השנה למחנה אמנויות עם מגמה נוספת, איתה נקיים שיתוף פעולה אמנותי.

ראשי- מגמת קולנוע
--------------------
חזון המגמה
--------------------
מטרות הלמידה
--------------------
תכנית הלימודים
--------------------
צוות המגמה
--------------------
בוגרינו
--------------------
תנאי קבלה

Info

4th Sprintzak St. Tel Aviv-Yafo 6473804
Tel: +972 3 695 9111, +972 3 940 8020
Fax: +972 15339408020

aleftlv@gmail.com

מידע

שפרינצק 4, תל אביב-יפו, מיקוד 6473804

טלפון רב קווי: 03-6959111, 03-9408020

פקס: 15339408020

aleftlv@gmail.com

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

האתר נבנה ועוצב על ידי: עמית לביא