מגמת אמנות

ראש מגמת חט"ב - סמדר רייף

ראש מגמת חט"ע - תמיר צדוק

תכנית הלימודים

בכתה ט', מהווה שנה של מבואות, באמצעות מפגשים הפותחים בפניהם היכרות והתנסות בתחומי האמנות השונים, המקצועות הנלמדים בשנה זו, ציור, רישום, פיסול וצילום.

 

בכיתה י' מצטרפים למגמה תלמידים נוספים ולאחר מכן מתייצבת כיתת הלימוד. משום כך, מושם הדגש בשנה זו על הקניית יסודות ומיומנויות בתחומים השונים: ציור, רישום, פיסול, צילום.

 

בכיתה יא' יושם דגש על פיתוח יכולת ביטוי אישית ורעיונית של התלמיד והכנה לקראת הפרויקט האישי. המקצועות הנלמדים בשנה זו: פיסול, ציור, וידאו-ארט, וסדנא רעיונית.

בכיתה י"ב עוסקים התלמידים בפרויקט אישי לקראת בחינת הבגרות. השיעור בשנה זו מנוהל כסדנא וככיתת אמן. המורים מלווים כל תלמיד בדרכו האישית ולאורך כל התהליך מבחירת הטכניקות המתאימות ועד לביצוע ותליית התערוכה.

הפרויקט האישי מביא את התלמיד לנקודת שיא בלימודיו, בה הוא בונה באופן עצמאי גוף עבודות – תערוכה אישית המשקפת את התהליך שעבר, את התכנים, החומרים, הטכניקות, הבחירות, דרך החשיבה והתחביר האמנותי שהתלמיד פיתח בשנות לימודיו במגמה.