top of page

מגמת אמנות

רכזי מגמת חט"ב - ערן בר-נחום ורותם בידס

רכז מגמת חט"ע - תמיר צדוק

40004796314_1a93a25871_o.jpg

מטרות המגמה

מטרת המגמה לאפשר לאוהבי אמנות פלסטית ביטוי עצמי ויצירתי, לפתח ולהכשיר את התלמידים ללימודים גבוהים באמנות פלסטית ובתולדות האמנות ולסלול את דרכם כבוגרים אוהבי אמנות וצרכני אמנות. המגמה מתפרשת על פני שש שנים של יצירה מגוונת בהתנסויות וחקירה אישית, כשבסיומן ניגשים התלמידים לבחינת בגרות באמנות, ויוצרים פרויקט אישי ותערוכה המלווה בקטלוג של כל בוגרי המגמה.

 

את התכנית בעיצוב מתחילים בכיתה י'. התכנית מותאמת לפרופיל המגמה לפי דרישות מפמ"ר. התלמידים ניגשים בכיתה י"ב לבגרות בהיקף של 5 יח' לימוד נוספות. בכיתה יב מגישים פרוייקט גמר ותיק פרויקט שמלווה את כל התהליכים. סה"כ במגמה ניגשים ל 10 יח' לימוד.

 

תכנית הלימודים מושתתת על מספר צירי לימוד:

  • יסודות - בניית תשתית טכנית ומיומנויות עבודה בתחומים: רישום, ציור, פיסול, הדפס, צילום

  • ווידאו- ארט. היכרות עם חומרים ואמצעים שונים דרך התנסות ואימון. בפני התלמידים מוצבים אתגרים העוסקים בניסוח האמנותי תוך מיקוד בשאלות של צורה ותוכן, בעשיית אמנות כדרך לביטוי אישי ולחוויה אינטלקטואלית, רגשית ואסטטית, דרך פיתוח היכולת לבחירת הכלים והחומרים המתאימים לאמירה אישית.

  • שפת האמנות והעיצוב- תלמידי המגמה זוכים להעמיק את הידיעה וההבנה בהקשר התרבותי הרחב, תולדות האמנות, סגנונות, תפיסות, רעיונות, קשר עם תרבויות אחרות ומקומו של האמן בתרבות המקומית והאוניברסלית, דרך ביקורים תדירים במוזיאונים וגלריות, מפגשי אמן בתערוכות או בסטודיו, פרויקטים מיוחדים, שיתופי פעולה עם מוסדות אמנותיים, מרתוני אמנות, ומחנה אמנות שנתי הכולל 3 ימים המוקדשים ליצירה משותפת וחווייתית במיקום פסטורלי ומלא השראה ברחבי הארץ.

  • התהליך-התהליך הוא מרכז המסה הפדגוגי במגמה, מכיל לימוד, עשייה,תהייה, טעיה, עמידה באתגרים ופיתוח יכולת עצמית לעמוד בהם, התלבטות תעוזה ולקיחת סיכון הוא ממד הכרחי לעשיית אמנות אלו שלבים בהתנסות והכרה של ה"עצמי" בתוך עולם האמנות.

  • ניתוח וביקורת– תלמידי המגמה רוכשים את המיומנות לבחון ולנתח יצירת אמנות מהעבר ומההווה דרך הידע שרכשו בהנחיית מורי המגמה, לצד יכולת ניתוח וביקורת עצמית וקבוצתית.

התמקדות בתלמיד/ה בהשוואה רק לעצמו ולא לשאר התלמידים. כדי לעמעם כמה שניתן את התחרותיות בין התלמידים/ות.

 

  • מחקר וכתיבה- בתולדות אמנות , התלמיד/ה מגיש עבודת חקר בנושא שקרוב ללבו/ה בהנחיה צמודה בנגישות לספרייה במוזיאון. כל זאת מבלי לפגוע בתהליך למידה כרונולוגי של תולדות האמנות. אין מבחנים במגמה. גם בעיצוב, יש חקירה תיעוד וכתיבה אודות הפרויקט אותו מגישים בסוף שנה.

bottom of page