My Post (5).png

שלום כיתה ז׳!

שלום רב לתלמידים ולתלמידות המצטרפים/ות אלינו בשנת הלימודים תשפ״ב לשכבה ז׳.

קיבצנו עבורכם בעמוד זה מידע רלוונטי וקישורים לקראת תחילת הלימודים בעירוני א׳ לאמנויות. אנא קראו מידע זה ומלאו את ההנחיות המצ״ב.

טפסים שיש למלא

לפני מילוי הטופס יש לוודא כי יש ברשותכם תמונת פנים ברורה של התלמיד.ה (קובץ תמונה מתחת ל1 מגה - ניתן להקטין דרך שליחת התמונה בוואטסאפ) ואישורי בריאות רלוונטים סרוקים. 

את הטפסים יש למלא עד ה12.07.2021

​משימות תרגול לקראת כיתה ז׳:

על מנת להתחיל את החטיבה יותר מוכנים/ות - מצורפות עבודות תרגול:

ספרי לימוד

 

הודעה לגבי שיבוץ הכתות ומפגש ראשון:

לקראת השבוע האחרון של אוגוסט מחנכי הכתות יצרו אתכם קשר ויזמינו את ילדיכם.ן למפגש היכרות עם הכתה החדשה.