יום למידה מקוון

28.02.2020 מיועד לשכבות ט'-י"ב

אירועי השכבה

בשל המרתון שיערך ביום שישי, ה-28.02.2020, נקיים בבית הספר יום למידה מהבית. 

בעמוד הבא תוכלו לקבל מידע על המשימות השונות אשר ניתנו לכל שכבה.

שכבת ט'

מתמטיקה

המטלה במתמטיקה כוללת תרגילים אותם עליכם/ן לפתור במחברת, לצלם את הדרך שעשיתם/ן על מנת להגיע לפתרון בטלפון הסלולרי ולצרף את התצלומים בשאלון המצורף.​

הקבצה א'

הקבצה ב'

מדעים

באתר מט"ח- הזדהות משרד החינוך - תמצאו משימה מיוחדת שניתנה עבורכם/ן. 

תרבות יהודית-ישראלית

בשאלון המצורף תוכלו למצוא קטע טקסט מתוך "מגילת אסתר" ושאלות עליהן תצטרכו לענות.

שכבת י'

מתמטיקה

המטלה במתמטיקה כוללת תרגילים אותם עליכם/ן לפתור במחברת, לצלם את הדרך שעשיתם/ן על מנת להגיע לפתרון בטלפון הסלולרי ולצרף את התצלומים בשאלון המצורף.​

היסטוריה

באתר מט"ח- הזדהות משרד החינוך- תמצאו משימה מיוחדת שניתנה עבורכם/ן. למידע נוסף לחצו כאן.

מבוא למדעים 
עבור ביצוע המטלה במדעים עליכם/ן להשיב על השאלות בשאלון המצורף, התשובות צריכות להתבסס על קריאת המאמר "תאי גזע עובריים" וצפייה בסרטון בנושא "מהם תאי גזע".

שכבת י"א

מתמטיקה

המטלה במתמטיקה כוללת תרגילים אותם עליכם/ן לפתור במחברת, לצלם את הדרך שעשיתם/ן על מנת להגיע לפתרון בטלפון הסלולרי ולצרף את התצלומים בטופס המצורף.​

אנגלית

המטלה באנגלית כוללת מענה על טקסט שלא נלמד (Unseen) ושאלות דקדוק (Grammar) בטפסים המצורפים.

טופס 4 יחידות לימוד

טופס 5 יחידות לימוד

תנ"ך

המטלה בתנ"ך כוללת קריאת קטע שלא נלמד מתוך שמואל א' ומענה על תשובות הקשורות אליו בטופס המצורף.

שכבת י"ב

מתמטיקה

המטלה במתמטיקה כוללת תרגילים אותם עליכם/ן לפתור במחברת, לצלם את הדרך שעשיתם/ן על מנת להגיע לפתרון בטלפון הסלולרי ולצרף את התצלומים בטופס המצורף.​

אנגלית

המטלה באנגלית כוללת מענה על טקסט שלא נלמד (Unseen) ושאלות דקדוק (Grammar) בטפסים המצורפים.

טופס 3 יחידות לימוד

טופס 4 יחידות לימוד

טופס 5 יחידות לימוד

אזרחות

כל קבוצה חייבת לסיים ולהגיש את השלב בו היא נמצאת בהתאם להנחיות המורים המלמדים (ההנחיות מצורפות כאן).