top of page

לקראת תשפ״ג

מיועד לעולים לשכבות ח'-י"ב

עירוני א׳ מאחל לכל הקהילה חופשת קיץ מהנה, בריאה ומשמחת. 

לרשימת הספרים לפי שכבות לחצו כאן

טפסי בריאות ואישורים לקראת תשפ״ג יעלו בתחילת ספטמבר.

מטלות מתמטיקה לפי שכבות

עולים לח׳

מטלת הקיץ למסיימי כתה ז׳ העולים לח׳

עולים לט׳

מטלת הקיץ למסיימי כתה ח׳ הקבצה א׳ העולים לט׳

עולים לי׳

מטלת הקיץ למסיימי כתה ט׳ הקבצה א׳

מטלת הקיץ למסיימי כתה ט׳ הקבצה ב׳

עולים לי״א

מטלת קיץ למסיימי י׳ 5 יחידות

מטלת קיץ למסיימי י׳ 4 יחידות

bottom of page