top of page

משימות לחופש הגדול

ביה״ס של החופש הגדול - עירוני א׳

לקראת שנת הלימודים תשפ״ב (2021-2022) מצורפות משימות לחופש הגדול לפי שכבות.

עולים לכתה ז׳

עולים לכתה ח׳

לתרגול אנסינים - מומלץ לרכוש את החוברות: 

  • Unseens Practice 2- ECB   - אפשר לקנות את החוברת בחנות ספרי לימוד

  • תלמידי הקבוצה הקטנה- עבודה בחוברת Unseens Practice 1- ECB  - אפשר לקנות את החוברת בחנות ספרי לימוד

עולים לכתה ט׳

לתרגול אנסינים - מומלץ לרכוש את החוברות: 

  • הקבצה א׳ - Unseens Practice 3- ECB  - אפשר לקנות את החוברת בחנות ספרי לימוד

  • הקבצה ב׳ - Unseens Practice 2- ECB - אפשר לקנות את החוברת בחנות ספרי לימוד

  • הקבצה ג׳ - Unseens Practice 1- ECB- אפשר לקנות את החוברת בחנות ספרי לימוד

עולים לכתה י׳

לתרגול אנסינים - מומלץ לרכוש את החוברות: 

  • Unseens Practice 4- ECB   - אפשר לקנות את החוברת בחנות ספרי לימוד.

עולים לכתה י״א

 

חופשה נעימה​

 
 
bottom of page