top of page

יצחקי צינס דפנה

רכזת המסלול הקלאסי של מגמת המוסיקה

תואר ראשון ושני במוסיקה, לימודי ניהול תרבות ואמנות

יצחקי צינס דפנה
bottom of page