top of page

טוריאל דמרי חופית

רכזת שילוב והכלה ומורה למדעים

״כל דבר שאי פעם התממש בעולמנו, הופיע קודם בדמיונו של מישהו״ - אסטריד לינדגרן

טוריאל דמרי חופית
bottom of page