top of page
  • Writer's pictureתיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

מעגלי שיח עם תלמידים ותלמידות מהחברה הדתית

ביום שלישי (10.12) נפגשו תלמידי שכבת י״א עם תלמידות אולפנת אוריה בגוש עציון ותלמידי ישיבה תיכונית אמית מפ״ת. המפגש נערך כחלק ממגוון תהליכים של חינוך עם הפנים אל החברה הישראלית.


לב המפגש זימן שיח בקבוצות קטנות במתכונת "סליחה על השאלה", על-פי שאלות שהתלמידים משלושת בתי הספר כתבו.




55 views0 comments

Kommentare


bottom of page