top of page
  • mayatal10

מעגלי שיח בשכבת ז' בין מורים ותלמידים

עצרנו לשעתיים חשובות בהן תלמידי שכבת ז׳ נפגשו עם מורים שמלמדים בכיתותיהם לשיחה אינטימית על איך זה להיות מורה או תלמיד. את השיחה הנחו תלמידים מהכיתה בליווי שאלות שחשבו עליהן מראש במפגש מקדים עם יונית פרידלנד, יועצת בית הספר.


55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page