top of page
  • Writer's pictureתיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

מגמת גרמנית: המשלחת בתל אביב

במסגרת המשלחת לנירנברג, 13 תלמידי גרמנית אירחו 13 תלמידים מגרמניה בביתם והשתתפו בפעילויות מגוונות: מפגשים משמעותיים עם הסופר הגרמני אריה שרוז שליקר והשחיינית לשעבר שלומית ניר טור, סיור באוהאוס בתל אביב, יד ושם בירושלים, עין חרדלית, עכו וראש הנקרה. התלמידים למדו ונהנו ביחד. חוויה ייחודית ובלתי נשכחת. הם מחכים בציפייה לנסיעה לגרמניה.


43 views0 comments
bottom of page