דבר רכזי השכבות

בשם צוות מחנכי השכבה והיועצות, יועלו כאן מכתבים מטעם רכזי השכבות לקהילה.