top of page
Document with Pen

הנחיות למילוי הצהרת בריאות יומית

תלמידים/ות והורים/ות יקרים/ות,

נבקש למלא מדי בוקר הצהרות בריאות בסמארטסקול, מצורף הסבר (תלמידים/ות  ותיקים/ות, ניתן לקבל סיסמה חדשה במזכירות אצל חגית. תלמידים/ות חדשים/ות יקבלו מהמחנכים/ות). אפשר גם למלא עותק ידני ולהביא חתום. מצורף עותק להדפסה.

על פי הנחיות משרד הבריאות, תלמידים/ות מעל גיל 16 יכולים/ות לחתום לעצמם/ן.

bottom of page