top of page
lironmh_0224.jpg

תיכון עירוני א' לאמנויות

תל אביב-יפו

כשחינוך ואמנות נפגשים

Untitled.jpg
למידע נוסף על ההפקות
חדשות הקהילה
עדכונים מבית הספר

רשימת ספרי הלימוד לשנת תש"פ

פורסמו רשימות ספרי הלימוד לשנת הלימודים הקרבה, תוכלו למצוא בלינק את רשימת הספרים לפי השכבות. 

הטפסים למצטרפים לכתות ז'

חדש: עברנו לטפסים דיגיטליים, אנא מלאו אותם עד ל-1.10.2019.

נפתחה ההרשמה לקלאסוס

הכנסו ללינק על מנת לקבל הנחיות לרישום

חוזרי תש"פ

מוזמנים לעיין בחוזר המתאים לשכבת הגיל:

חוזר לתלמידי ח'-ט'

חוזר לתלמידי י'-י"ב

שיתופי פעולה

חינוך אישי

הערכה חלופית

פדגוגיה חדשנית

ראיית האחר

Reflection
הקמפוס שלנו
הצוות שלנו
bottom of page