פיילגוט תיקי

מחנכת י׳4, מורה ורכזת תנ"ך

B.A מקרא והיסטוריה של עם ישראל
M.A פילוסופיה יהודית
אוניברסיטת תל אביב.

פיילגוט תיקי