top of page
  • mayatal10

תלמידי שיעור תכנות של שכבות ז'-ח' מעבירים את שעת הקוד בגבריאלי, בלפור וגבעון

במסגרת שיעורי תכנות המתקיימים במרכז הלמידה בימי א׳,ד׳ וה׳ בשעה 14:00 (מוזמנים להצטרף)

תלמידי כתות ז׳ ו-ח׳ יצאו להעביר פעילות בנושא תכנות לתלמידי ה׳ ו-ו׳ מבתי הספר המזינים, גבריאלי, בלפור וגבעון.


36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page