• תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

תלמידי גרמנית בסאמרסקול ביער השחור

שתי תלמידות שעולות לי"א זכו במלגה לסאמרסקול ביער השחור למשך שלושה שבועות.

הסאמרסקול כלל למידת גרמנית, היכרות עם בני נוער משישים מדינות והרבה חוויות. הכל מומן על ידי גרמניה.


20 views0 comments

Recent Posts

See All

להלן הסרטונים של התלמידים מעירוני א שמשתתפים בתחרות בשפה הגרמנית אשר ארגן משרד החינוך יחד עם מכון גתה. (הפכנו את משימת הערכה לתחרות) על התלמידים היה לערוך סרטון באורך של שתי דקות בנושא״ איכות הסביבה״