• תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

שנה חדשה בפתח!

Updated: Sep 6

18 views0 comments