• תיכון עירוני א׳ לאמנויות

טיול שנתי שכבת י׳- מדבר יהודה

Updated: Feb 18, 2020

31 views0 comments