• תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

שכבת ט ביום סיור בתל אופק לרגל סיום המחצית

Updated: Feb 2661 views0 comments