• תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

רגע מתוק

Updated: Jun 19, 2021

רגע מתוק לפני תחילת העלייה האחרונה


#כשחינוךומתוקיםנפגשים
23 views0 comments