• תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

רגע מתוק

Updated: a day ago

רגע מתוק לפני תחילת העלייה האחרונה


#כשחינוךומתוקיםנפגשים
17 views0 comments

Recent Posts

See All