top of page
  • Writer's pictureתיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

פתיחת פעילות המש״צים של עירוני א׳

Updated: Dec 6, 2019

השבוע במסגרת שיעור חגיגה, נפתחה פעילות המש״צים של עירוני א׳. תלמידי שכבות י׳-י״א העבירו פעילות לתלמידי שכבת ט׳. בהנחיית בני חזן ודני מדוויל ובסיוע של ירון כהן.

מש״צים (מדריכי/מנהיגי של"ח צעירים) היא תכנית המתקיימת בכל רחבי הארץ. התנועה מפתחת חניכים למנהיגות ויזמות ומנחילה כישורים וערכים כגון: אהבת הארץ, הדרכה והובלת קבוצה, חיזוק הבטחון העצמי, עמידה מול קהל, שמירה על הסביבה וערכי הטבע, ערבות הדדית ועוד. לאורך התקופה הן בהכשרה והן כמדריכים פוגשים חברים חדשים, חברים לחיים!


44 views0 comments

Comments


bottom of page