Info

4th Sprintzak St. Tel Aviv-Yafo 6473804
Tel: +972 3 695 9111, +972 3 940 8000
Fax: +972 15339408020

aleftlv@gmail.com

מידע

שפרינצק 4, תל אביב-יפו, מיקוד 6473804

טלפון רב קווי: 03-6959111, 03-9408000

פקס: 15339408020

aleftlv@gmail.com

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

האתר נבנה ועוצב על ידי: עמית לביא

  • תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

פתיחת פעילות המש״צים של עירוני א׳

Updated: Dec 6, 2019

השבוע במסגרת שיעור חגיגה, נפתחה פעילות המש״צים של עירוני א׳. תלמידי שכבות י׳-י״א העבירו פעילות לתלמידי שכבת ט׳. בהנחיית בני חזן ודני מדוויל ובסיוע של ירון כהן.

מש״צים (מדריכי/מנהיגי של"ח צעירים) היא תכנית המתקיימת בכל רחבי הארץ. התנועה מפתחת חניכים למנהיגות ויזמות ומנחילה כישורים וערכים כגון: אהבת הארץ, הדרכה והובלת קבוצה, חיזוק הבטחון העצמי, עמידה מול קהל, שמירה על הסביבה וערכי הטבע, ערבות הדדית ועוד. לאורך התקופה הן בהכשרה והן כמדריכים פוגשים חברים חדשים, חברים לחיים!