top of page
  • mayatal10

ערב פתוח לעולים לז' תשפ"ג

ביום חמישי ה-9 לדצמבר התקיים ערב פתוח לתלמידים המעונינינים להצטרף למגמות ולבית הספר בשנת הלימודים הבאה. במסגרת הערב הוצגו המגמות השונות והמשתתפים קיבלו הסבר על בית הספר.

תודה לכל מי שהגיע/ה ולקח חלק באירוע


56 views0 comments
bottom of page