• תיכון עירוני א׳ לאמנויות

סיור במסלול היסטוריה

Updated: Apr 9

במהלך שיעור היסטוריה "נרטיבים היסטוריים" של שכבת יא, יצאו התלמידים משיעורי הזום לסיבוב ברחבי העיר תל אביב. במהלך הסיור בתל אביב נכחו בכמה מקומות בעלי משמעות היסטוריים משמעותיים כמו ביתו של בית גוריון, האנדרטה לזכר ארלוזורוב, שרונה, ביתם של בן גוריון, ביאליק, לאה גולדברג ועוד... אשר מתקשרים לחומר הלימוד של אותה התקופה.


23 views0 comments

Recent Posts

See All