top of page
  • Writer's pictureתיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

סדנת אמן עם מנהל החזרות של להקת חופש שכטר

בחודש דצמבר 2019 התארח מנהל החזרות של להקת חופש שכטר, Frédéric Despierre, במגמת המחול והעמיד בחזרות אינטנסיביות עם השכבה הבוגרת קטעים מ״גרנד פינאלה״, הכוריאוגרפיה החדשה המדוברת של הלהקה איתה הם מופיעים בכל העולם.

התוצר הסופי יוצג במופעי המגמה בחודש פברואר.


טעימה מהכוריאוגרפיה -


47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page