• תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

מצטערים בלכתו של ארז בר נוי

Updated: Sep 2, 2021

עירוני א' ומגמת הג'אז המומים וכואבים את הבשורה על מותו הלילה של ארז בר נוי.

ארז עבד שנים רבות במגמת הג'אז וגם ריכז אותה.

ארז היה אדם נפלא, מורה בחסד ומוזיקאי מעולה.

דורות רבים של תלמידים זכו ללמוד אצלו בבית ספרנו.

יהי זכרו ברוך.

109 views0 comments

Recent Posts

See All