• תיכון עירוני א׳ לאמנויות

מפגש עם בית הספר אלבשאאר

תלמידי כיתה י ממגמת אמנות וערבית במפגש עם תלמידי כיתה י מבית ספר אלב

שאאר מסחנין במוזיאון

9 views0 comments

Recent Posts

See All