• תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

מחנה אמנות מחול

מחנה האמנות של מגמת המחול התקיים השנה בכפר המחול האקולוגי המדהים של להקת ורטיגו!

אוקטובר 2021

82 views0 comments